ឃើញសាច់សរខ្ចី!!ភ្លៀងធ្លាក់ឱកាសល្អខណៈនៅស្ងាត់តែពីរនាក់ ចង់ធ្វើដូចរឿងជប៉ុនមានអីបានសម្រចមែន….. 

~

ឃើញភ្លៀងធ្លាក់ឱកាសល្អខណៈនៅស្ងាត់តែពីរនាក់ ចង់ធ្វើដូចរឿងជប៉ុនមានអីបានសម្រចមែនគឺគុ ក​ ស្អាត។
រាជធានីភ្នំពេញ: កាលពីវេលាម៉ោង២និង៣០នាទី រសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគោកព្រិច សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ ខ្លួន បន្ទាប់ធ្វើសកម្មភាពប៉ុ ន ប៉ ង រំ លោ ភ តែ មិន បា ន ស ម្រេ ច បង្កកា រភ្ញាក់ ផ្អើល ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនសង្ស័យមានឈ្មោះ ម៉ន សីហា ហៅទ្រី ភេទប្រុស អាយុ១៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅឃ្លាំងលក់គ្រឿងឡាន ភូមិគោកព្រិច សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ។ ចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះ ល . ន ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមប្រភពព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង១និង០០នាទី ជនរងគ្រោះព្រមទាំងជនសង្ស័យឈ្មោះ ម៉ន សីហា ហៅទ្រី បានចេញពីផ្ទះនៅភូមិតិក្ខប្បញ្ញោ សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដើម្បីទៅឃ្លាំង លក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត ដែលស្ថិតនៅភូមិគោកព្រិច សង្កាត់សំរោងក្រោម ដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវ ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលទៅដល់ឃ្លាំងបន្ទាប់ពីរៀបចំហើយ ក៏មកផ្ទះវិញ ស្រាប់តែពេលនោះមេឃក៏មានធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំង ក៏នាំគ្នារង់ចាំភ្លៀងរាំងសិន ទើបទៅផ្ទះដោយពេលនោះជនរង គ្រោះ បានអង្គុយនៅកន្លែងគិតលុយ ហើយជនស ង្ស័ យបានឈរពីក្រោយ ជ នរងគ្រោះ ដោយជនសង្ស័យឈរមើល ជ ន រង គ្រោះ ដោយមើលទៅរាងទំនងក៏ជនសង្ស័យមានគំនិត ច ង់ រួ ម ភេ ទក៏ បាន ទៅ អោ ប ពីក្រោយជនរងគ្រោះ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយចាប់ជនរងគ្រោះពីក្រោយ ដោយពេលនោះជនរងគ្រោះ បានរើប ម្រះខ្លាំងទើបជនសង្ស័យ បានយកដៃខ្ទប់មាត់ និងទា ញជនរងគ្រោះ ទៅក្រោយក្បែរប ន្ទប់ទឹក ដោយមានការប្រតា យប្រត ប់ គ្នាខ្លាំង ជនសង្ស័យបាន ទា ញជនរងគ្រោះ បណ្ដាលឱ្យដួ លលើឥដ្ឋការ៉ូភ្លាមៗនោះ ជនរងគ្រោះបានស្រវា ចា ប់ យ ក កូន កាំ បិ ត ដែល នៅក្បែរនោះបាន តែត្រូវជ នសង្ស័ យ ដណ្ដើម រួចក្រវាត់ចោលតែម្ដង ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់មកជនសង្ស័យបានយកអាវយឺតដៃខ្លី ទៅខ្ទប់មាត់ជនរងគ្រោះកុំឲ្យស្រែក តែដោយសារភ្លាមៗនោះ ជនរងគ្រោះបានធ្វើការអ ង្វរករ ឲ្យជនសង្ស័យបញ្ឈប់សកម្មភាព និងសន្យាមិនប្រាប់រឿងនេះ ដល់អ្នកណាដឹងឡើយ ពេលនោះក៏បានយ ល់ព្រមស្របតាមជនរងគ្រោះ ហើយក៏បានធ្វើការបិតឃ្លាំង និងជិះម៉ូតូជាមួយជនរងគ្រោះមកផ្ទះវិញ នៅភូមិកតិក្ខបញ្ញោ ពេលមកដល់ផ្ទះជនរងគ្រោះ ក៏បានធ្វើការឃា ត់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាម និងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចុះឃាត់ខ្លួន នាំយកទៅសាកសួរតែម្ដង ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយពីការឃាត់ខ្លួន និងសួរនាំរួចជនស ង្ស័យ ពិតជាបានធ្វើអំពើបែ ប នេះពិតប្ រាកដមែ ន ។ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅផ្នែកជំនាញ នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធី ច្បា ប់ ៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔