គូរអាណិតឬយ៉ាងណា!!ព្រោះតែលុ យ នារី​១៩​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ប្រកាស​ល ក់​ភាព​បរិ សុ ទ្ធ​ខ្លួន..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ព័ត៌មានមួយនេះបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេសង្កេតឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងខណៈភាគច្រើននៅលើការCommentសរសើរទឹកចិត្តប្អូនស្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែពួកគេមិនលើកទឹកចិត្តចំពោះការធ្វើបែបនេះទេ ខណៈពួកគេរំពឹងថាអាជ្ញាធរចិននឹងព្យាយាមជួយនាង ហើយរំពឹងថានឹងមាន ស ប្បុ រស ជន អាចជួយនាងដោយមិនគិតជាថ្នូរទៅចុះ។

~

នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះនារីវ័យ១៩ឆ្នាំសញ្ជាតិចិនម្នាក់បានកាន់បដាដើម្បីប្រកាស ល ក់ ភាពបរិសុទ្ធក្នុងត ម្លៃ ២០០០០០យ័ ន ហើយនាងថែមទាំងបញ្ជាក់ថានាងមានក្រដាសបញ្ជាក់ភាពបរិសុទ្ធពីមន្ទីរពេទ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ដោយនៅលើបដានោះបានបញ្ជាក់ថានាងមានឈ្មោះថា Xu មកពីខេត្ត Yunan ប្រទេសចិន ហើយមូលហេតុដែលនាងប្រកាសល ក់ ភាព បរិសុ ទ្ធ គឺដើម្បីទទួលបានប្រា ក់ ទៅសង្គ្រោះបងប្រុសវ័យ ២៣ឆ្នាំរបស់នាងដែលកំពុងមានជំ ងឺម ហា រី កគ្រប់ឈា មនោះ។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រោយមានការប្រកាសលក់បែបនេះអាជ្ញាធរប្រទេសចិនបានមកធ្វើឃាត់ខ្លួននាងដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាងពីបញ្ហាដែលកើតឡើងខណៈនាងបានបញ្ជាក់ថាបងប្រុសនាងមានសង្ឃឹមសង្គ្រោះបានដោយនាងមានខួរឆ្អឹងខ្នងដែលត្រូវនឹងបងប្រុស ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺខ្វះខាតថ វិ កា វះ កា ត់ ដូចនេះហើយនាងគ្មានជម្រើសក្រៅពីធ្វើរឿងនោះទេ។

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔