អីយ៉ា!!របៀបថ្មីប្រើតែដៃក៏ពង្រីកសុ ដ ន់ ស្អាតបែបធម្មជាតិមិនវះកា ត់ មិនចា ក់ថ្នាំ ..(វិដេអូ)

~

នាពេលសម័យនេះនកណាក៏ចង​មាន​សុដន់​មួយ​ធំ និង​តឹង​ណែន ហើយវាជា​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​ស្ត្រី​ជាច្រើអ្ន​នៅ​គ្រប់​វ័យ ហើយ​កា​ រ វះ កា ត់​ពង្រីក​សុ ដ ន់ គឺជា​ជម្រើស​ដែល​ស្ត្រី​មួយ​ភាគ​ធំ​ជ្រើស​យកប្រើ ។

~


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែ ពុំមែន​នរណា​ក៏​ត្រៀម​ទទួលយក​ការឈឺ​ ចា ប់ពី​ការ​ វះ កា ត់ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​សុ ដ ន់​ធំ​ស្អាត​នោះឡើយ ហើយ​ក្នុងករណីនេះ​មាន​ស្ត្រី​ជាច្រើន​បាន​ទៅកាន់​ហាង​កែ​សម្ផស្ស​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ដៃ​ល​ល្បីឈ្មោះ ជាមួយនឹង​វិធីសាស្ត្រ​បង្កើន​ទំហំ​សុដន់​ដ៏​ពិសេស​តែ​១​គ្មាន​២ ដោយ​មិនចាំបាច់​វះកាត់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហាង​កែ​សម្ផស្ស​នោះ​មាន​ម្ចាស់ គឺ​អ្នកស្រី Khunying Tobnom អាយុ ៥០ ឆ្នាំ ត្រូវបាន​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ផ្តល់​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​ទ ះតប់​លើ​សុដន់ ។

~

ក្រសួងសុខាភិបាល​ ក៏​ធ្លាប់​បានធ្វើការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​ក្នុង​រយៈពេល ៦ ខែ អំពី​វិធី​ធ្វើ​ឲ្យ​សុដន់​ធំ ដោយ​ការ​ទ ះរបស់​អ្នកស្រី Tobnom និង​សន្និដ្ឋានថា ដំណោះស្រាយ​នេះ​ពិត​ជាមាន​ប្រសិទ្ធភាព ហើយ​បានផ្តល់​ច្បាប់​ឲ្យ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tobnom ឲ្យ​ដឹងថា អ្នកស្រី​រៀន​ចេះ​បច្ចេកទេស​នេះ​ពី​លោកយាយ​របស់ខ្លួន ពេល​នៅ​ជា​យុវវ័យ ពេល​លោកយាយ​ឃើញ​គាត់​កំពុង​ប្រើ​ក្រែ​ម ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​សុ ដ ន់​ធំ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tobnom ឲ្យ​ដឹង​ទៀតថា អ្នកស្រី​ចេះ​វិធី ដើម្បី​ទ​ ះ ​សុ ដ ន់​ភ្ញៀវ​ចំ​កន្លែង បន្ទាប់មក​ប្រើ​ទឹកកក​ដើម្បី​ចាក់ទៅលើ​នោះ ។

~

អ្នកស្រី​អះអាងថា វិធី​នេះ​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​បន្លាស់​ទី​ជាតិ​ខ្លាញ់​ពី​កន្លែង​នេះ​ទៅ​កន្លែង​ផ្សេង​, ផ្តើម​ពី​នោះ ធ្វើ​ឲ្យ​សុដន់​តឹង​មូល​ជាង និង​អាចធ្វើ​ឲ្យ​កើន​ទំហំ​ថែម​ប៉ុន្មាន​សង់ទីម៉ែត្រ ក្រោយ​ការអនុវត្ត​មួយរយៈ​ពេល ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔