ប្រជាជនផ្ទ​​​​​​.ុះកំ​​​​​​​ហឹ​​​​​ងតវ៉ា​​​​យ៉ាងខ្លាំងរឿងដីធ្លី តែត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យដកបង្គោលព្រំដី រុះ​​​​​រើ​​​​​​ខ្ទ​​ម និងសំណង់នា​​នា​​​ចេ​​ញជាបន្ទាន់មុនថ្ងៃដែលកំណត់នេះ…

ខេត្តកណ្តាល ៖ បន្ទាប់ពីមានករណីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទ​​​​​​.ុះកា​​​​រ​​ត​​វ៉ា​​បិ​​ទ​​ផ្លូវជាតិលេខ១ទាំងយ​​ប់​​កា​​លពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នោះ ឥឡូវនេះ អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលចា​​​ត់​​​វិ​​ធា​​នការដ៏តឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះប្រជាពល​​រ​​ដ្ឋ​​ក្នុងឃុំ បន្ទាយដែក ស្រុកកៀនស្វាយដែលបានធ្វើការតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ១ទាំងយប់នោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយ​​ទំ​​​នា​​​ស់​​​ដីធ្លីដែលទទួលបានដំណឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីបាននិយាយថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទ​​​​.ុះការតវ៉ានោះ ជាមនុស្សមួយក្រុមបានធ្វើការ​​ត​​​វ៉ា​​​​ដី​​​ធ្លីដោ​​​យ​​​​ហិ​​​​​​​​ង្សា​​​​ ឈា​​​​ន​​ដ​​​ល់​​​កា​​​រ​​​បំ​​​​.​​​​ផ្លា​​​​​​.​​​ញ​​ទ្រ​​ព្យ​​សម្ប​​ត្តិសាធារណៈស្ថិតនៅស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយ​​​ទំ​​​នា​​.​​​​ស់​​​​ដីធ្លីនិយាយទៀតថា ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ បាន​​​ទ​​​​​ន្ទ្រា​​​​​ន​​​​ចូ​​ល​​កា​ន់​កា​ប់​ដី​បែ​ប​អ​នា​ធិ​ប​តេ​យ្យ​​បោះ​​ប​​​ង្គោ​​​ល​​​ព្រំ និងសាងសង់ខ្ទមលើទីតាំងដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដោះស្រាយរួចតាមលិខិតលេខ២៣ (សជណ) ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងបានទទួលបណ្ណ​​ក​​ម្ម​​សិ​​ទ្ធិ​​​រួ​​​ច​​ ។ នេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាលបានជូនដំណឹងឲ្យដកបង្គោលព្រំដី រុះ​​​​​រើ​​​​​​ខ្ទ​​ម និងសំណង់នា​​នា​​​ចេ​​ញ​​វិ​​ញផងដែរ ដោយទុកពេលត្រឹមថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយ​​​​ទំ​​​​​.​​នា​​​​​.​​​ស់ដីធ្លីបានចា​​​ត់​​​ទុ​​ក​​​ថា ​​កា​​រ​​​​​​​​ត​​​​​​វ៉ា​​របស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺ​​ជា​​កា​​រ​​ត​​វ៉ា​​ដី​​ធ្លី​​​ដែ​​​ល​​ប​​ង្ក​​ឡើ​​ង​​ដោ​​យ​​កា​​រញុះ​​​ញ​​ង់​​​រ​​ប​​ស់​​ជ​​ន​​ឆ្លៀ​​​ត​​ឱ​​កា​​​ស​​ ក្នុ​​ង​​គោ​​ល​​​ដៅប​​ង្ក​​នូ​វ​​ប​ញ្ហា​​ដី​​ធ្លី​​ និ​​ង​​អ​​ស​​ន្តិ​​សុ​​ខ​​ ទើ​​ប​​​អា​​ជ្ញា​​ធ​​រ​​ជា​​តិ​​ដោះ​​ស្រា​​យ​​ទំ​​នា​​ស់​​ដី​​ធ្លីសំ​​ណូ​​ម​​ព​​រឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកណ្តាលចាត់វិធានការ​​ដ៏​តឹងរឹង​តា​ម​ផ្លូ​​​​​វ​​​ច្បា​ប់​លើប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាប្រ​​មូ​​ល​​ផ្តុំ​​ធ្វើ​​កា​​​រ​​​ត​​វ៉ា​​បិ​ទផ្លូ​​​វ​​​ជាតិលេខ១កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា កន្លងទៅនេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថា កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបន្ទាយដែក ស្រុកកៀនស្វាយបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ១ទាំងយប់ ។ មូលហេតុដែលធ្វើការតវ៉ានេះ គឺបណ្តាលមកពីមានក​​​ង​​​ក​​​​ម្លាំ​​​​ង​​​ចុះ​​​ចា​​​​​.​​​​ប់ប្រ​​ជា​​​ព​​​ល​​រ​​ដ្ឋ​​ម្នា​​​ក់​​​តា​​ម​ស​ក​ម្ម​​​​ភា​​​ព​​​​វា​​​​​.​​​​យ​​​ខ្នោះ​​​​​​រុ​​​ញ​​​ដា​​​ក់​​​ចូ​​ល​​ក្នុ​​ង​​​រ​​ថ​​យ​​​ន្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែឆ្នាំដដែលនោះ ។ នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលពួកគាត់បានបន្តលើកគ្នាម​​​ក​​​ត​​​​វ៉ា​​​​​ដ​​​ល់​​សា​លាស្រុកកៀនស្វាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ម្សិលម៉ិញនេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋថា វាជារឿ​​​ង​​​​​​​អ​​​យុ​​​​ត្តិ​​​​ធ​​​ម៌​​​ពេ​​​ក រឿ​​ង​​​ជ​​​​​​.​​​ម្លោះ​​​ដី​​​ធ្លី​​​មិ​​​ន​​​​ស្រា​​​វ​​ជ្រា​​​វ​​​រ​​ក​​មូ​​​ល​​ហេ​​​តុ​​​ដោះ​​​ស្រា​​យ​​​ជូ​​ន​​ប្រ​​ជា​​ព​​ល​រ​​ដ្ឋ​​ទេ បែ​​រ​ជា​មា​ន​ក​រណី​ចា​​​​​.​​​ប់​​​​.​ឃា​​​​.​​​ត់​​​ខ្លួ​​​ន​​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋទៅវិញ ។ កា​​រ​​​ចា​​​​​.​​​​ប់​​​ខ្លួន គួ​​រ​​​តែចា​​​​​.​​ប់ខ្លួ​​​ន​​​អ្ន​​ក​​​ពា​​​ក់​​​ព័​​ន្ធ​​ ពី​​ព្រោះដី​​​​ធ្លី​​កំ​​​​ពុ​​​ង​​​តែ​​​មា​​ន​​ជ​​​​.​​​ម្លោះ​​​ទា​​.​​​​​ស់​​​​​ទែ​​​​.​​​ង​​​​​​គ្នា​​មិ​​​ន​​​ទា​​​ន់​​​ដោះ​​​ស្រា​​​យ​​​ច​​​ប់​​​ផ​​​ង បែ​​រ​​ជា​​ភាគីម្ខា​​​.​​​ង​​ទៀ​​ត​​មា​​​​​.​​ន​​​.​​ប្ល​​​​.​​​ង់​​​(ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងទៀតថា ពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះដីធ្លីនេះ ដោយសារកាលពីដើមខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ មានវេទិកាសាធារណៈមួយ រវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរស្រុកកៀនស្វាយ រឿងកាត់ដីពីឯកឧត្តម ឡោក ហួរ ជាង២ពាន់ហិកតា ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែមិនបា​​ន​​ទៅ​​ប្រ​​ជា​​​ពល​​​រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំបន្ទាយដែកទេ បែរជាបានទៅអ្នកក្រៅ ហើ​​យ​​​​មា​​​ន​​ប្ល​​ង់​​ អ​​ស់​​ទៅ​​ហើ​​យ​ ។ វេ​​​ទិ​​​កា​​នេះ ប្រ​​ជា​​​ជ​​​ន​​​ស្តា​​ប់​​មិ​​ន​​ចូ​​ល​​ ក៏​​មា​​ន​​ត​​វ៉ា​​ទា​​ម​​ទារដីដែលកាត់ឲ្យពួកគាត់ជាហូរហែរ តែ​​អា​​​ជ្ញា​​ធរនៅតែមិនដោះស្រាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាគីគូ​​​​ទំ​​​​.​​​នា​​​​​​.ស់​​​​​មា​​ន​​ប្ល​​ង់​​រឹ​​ង​​ច្រើ​​ន​​ហិ​​ក​​តា​​ ហើ​​យ​​​ប្រ​​ជា​​ជ​​ន​​ ក្នុ​​ង​​ភូ​​មិ​​បែ​​រ​​ជា​​មិ​ន​​មា​ន​ដី​អាស្រ័​​យ​​ផ​​ល​​ ពួ​​ក​​គា​​ត់​​ក៏​​ដា​​ច់​​ចិ​​ត្ត​​ទៅ​​ចា​ប់​​យ​​ក​​ដី ម​ក​​អា​​ស្រ័​​យ​​ផ​​ល​​ជា​​ហូ​​រ​​ហែ​​រ ។ ក្រោ​​យ​​ម​​ក​​ អ្ន​​ក​​ដែ​​ល​​សំ​​អា​​ង​​ថា មា​​ន​​ប្ល​​ង់​​ក​​ម្ម​​សិទ្ធ បានរៀ​​ប​​​ចំ​​ក​​ម្លាំ​​​ង​​ម​​ក​​ហា​​មឃា​​.​​​ត់​​ប្រ​​ជា​​​ជ​​ន​​​ដែ​​ល​​កំ​​ពុ​​ង​​អា​​​ស្រ័​​​យ​​​ផ​​​ល​​ ជា​​ហូ​​រ​​ហែ​​រ ។ លុះដល់រដូវដើមឆ្នាំនេះ ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការភ្ជួរ​​រា​​ស់​​សំ​​អា​​ត​​ដី​​ដើ​​ម្បី​​ប​​ង្ក​​ប​​ង្កើ​​​ន​​ផ​​ល​​ ប៉ុ​​ន្តែ​​មិ​​ន​​អា​​ច​​ធ្វើបា​​ន​​ទេ​​ ដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះ​​កា​​​រ​​ត​​វ៉ា​​​បែ​​ប​​នេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោ​​យ​​ឡែ​​ក​​រឿ​​ង​​ជ​​ម្លោះ​​ដី​​ធ្លី​​រ​​ហូ​​ត​​ចា​​​​.​​​ប់​​​​.​​​ឃា​​​​.​​​​ត់​​​​ខ្លួ​​​នប្រជាពលរដ្ឋ បង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ទ​​​​​​.ុះកំ​​​​​​.​​ហឹ​​​​​.​​ង​​​ឈា​​​ន​​ដល់ធ្វើកា​​​រ​​​ត​​​វ៉ា​​​ គឺ​​ជា​​​សិ​​​ទ្ធ​​​រ​​​ប​​​ស់​​ពួកគាត់ ។ ប៉ុន្តែ​​កា​​​រ​​​តវ៉ា​​​ក្នុ​​​ង​​​កា​​​រ​ប្រ​​មូ​​ល​​ផ្តុំបិ​​​ទ​​ផ្លូ​​វ​​ជា​​តិ​ គឺមិនត្រឹម​​ត្រូ​​វ​​​ទេ ព្រោះ​​កា​​​រ​​​ធ្វើ​​បែ​​​ប​​នេះ គឺ​​ជា​​កា​​របង្ក​​ផ​​ល​​ប៉ះ​​ពា​​ល់​​ដ​ល់​កា​រធ្វើដំណើររ​ប​ស់​សា​ធ​រ​ណៈ​ជ​ន​​ទូ​ទៅ​ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖gntimes​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔