​ ក្រោយកាបាត់ទូរស័ព្ទ !! តារាចម្រៀងល្បីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី​ ហើយមានគេទ.ម្លា.យវីដេអូ​​ ប្រឈមជា.ប់គុុ.ក១២ឆ្នាំ…

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី​ : Gisella ជាអតីតភរិយារបស់បុគ្គលិកទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រជាប្រិយម្នាក់គឺលោក Gading Marten ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរចំនួនពីរដង ហើយទីបំផុតត្រូវបានចាត់ទុកជាជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃអង្គាររួមជាមួយលោក Defretes ។ អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមមាត្រា ៤ និង ៨ នៃច្បា.ប់.ប្រ.ឆាំ.ង.នឹងរូបភាពអា ស.អា ភា ស​ហើយប្រឈមនឹងការផ្តន្ទាទោសដាក់ព ន្ធ នា គា ររហូតដល់ ១២ ឆ្នាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី​ ការបង្កើតវីដេអូអា ស អា ភា ស សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនអាចធ្វើឱ្យអ្នកជាប់​ គុ កបាន។ បើមិនជឿ​ អាចសួរតារាចម្រៀង Gisella Anastasia ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាជនសង្ស័យក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងរូបភាពអា ស អា ភា ស ដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីវីដេអូនែបនិត្យមួយដែលនាងថតកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ស្រាប់តែល្បីលើបណ្តាញសង្គមថ្មីៗនេះ បន្ទាប់ពីមានមនុស្សយកវាមកបង្ហោះចេញពីទូរស័ព្ទដែលនាងជ្រុះបាត់
វីដេអូរយៈពេល ១៩ វិនាទីរបស់​ Gisella និងបុរសម្នាក់ដែលក្រោយមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Michael Yukinobu Defretes ត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្តាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីរថ្ងៃក្រោយមកមេធាវីឈ្មោះ Pitra Romadoni Nasution បានរាយការណ៍វីដេអូនេះទៅប៉ូលិសក្រុងហ្សាការតាដោយស្នើឱ្យពួកគេស៊ើបអង្កេតលើវីដេអូនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយរូបអា ស អា ភា សនៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលត្រូវបានមើលដោយប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់លាននាក់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប៉ូលិសបានចោទប្រកាន់បុរសពីរនាក់ពីបទចែកចាយវីដេអូនេះតាមអ៊ីនធឺណេតហើយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរំ.លោ.ភ.លើព័ត៌មាននិង.ច្បា.ប់ប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិច​ ព្រមទាំង.ច្បា.ប់.ប្រ.ឆាំ.ងនឹងរូបភាពអា.ស.អា.ភា.ស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា​ ទាំង​ Gisella និង Defretes មិនបានត្រូវបានឃុំខ្លួននោះទេហើយប៉ូលិសនៅកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលបានចែកចាយវីដេអូនេះដំបូងគេ។
យោងតាមប៉ូលិសបានឱ្យដឹងថា​ នាង Gisella ដែលជាអតីតជ័យលាភីរងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រលងចម្រៀង​ Indonesian Idol បានសារភាពថាស្ត្រីនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺជារូបនាង ហើយនាងបានថតវានៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយនៅទីក្រុងមេដាននៃខេត្តស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ។ នាងបានប្រាប់ប៉ូលិសថាក្រោយមក នាងបានបាត់ទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងក្នុងឆ្នាំនោះដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យប៉ូលិសក្រុងហ្សាការតាលោក Yusri Yunus បាននិយាយប្រាប់កាសែត Detik កាលពីថ្ងៃអង្គារថា “នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងថតវាទុក នាងនិយាយថា វាគឺសម្រាប់ថតមើលផ្ទាល់ខ្លួនទេ ហើយនាងមិនបានលក់វានោះឡើយ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានថ្កោលទោសការកាត់ទោសនាង Gisella ដោយចង្អុលបង្ហាញថា នាងជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីនេះ ហើយគួរតែត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី Olin Monteiro ជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសិល្បៈដើម្បីស្ត្រី បាននិយាយថា “ច្បាប់ប្រ.ឆាំ.ងនឹងរូបភាពអា ស អា ភា សគួរតែត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មព្រោះថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងតក់ក្រហល់និងមិនត្រូវបានពិភាក្សាជាសាធារណៈទេ”​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔