ជនបរទេសម្នាក់ថាបទ «មីខ្មៅ» របស់រ៉ាប៊ី ជាការរើ.ស អើ ង ពូជសាសន៍ និងពណ៌សម្បុរ តែត្រូវរ៉ាប៊ីតបទៅវិញ(មានវីដេអូ)…

យ៉ាងណាចំពោះបទចម្រៀងមួយនេះ ចេញបាន២សប្តាហ៍ហើយ មានអ្នកចូលទៅស្ដាប់ក្នុងយូធូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១លានដងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែមិនមែនជា​ MV ឡើយ។

ពិតផ្ទុះខ្លាំងទាំងការគាំទ្រ និងការិះគន់ទៅលើបទចម្រៀងថ្មី របស់តារាចម្រៀងស្រី រ៉ាប៊ី គឺបទ «មីខ្មៅ» ក្រោយបទនេះចេញមក ក៏មានការរិះគន់ និងប្រតិកម្មមួយ ចំនួនពីប្រជាជន ដែលមានសម្បុរស្បែកពណ៌ខ្មៅ មួយចំនួនដែរ ពួកគេថាជាបទ ចម្រៀងដែល កំប្លែងប៉ុន្តែបាន ឆ្លុះបញ្ចាំង ពីការ រើស អើ ង ពណ៌សម្បុរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដោយមានបុរសជនជាតស្បែកខ្មៅម្នាក់ បានបញ្ជាក់លើវីដេអូ និងបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម Tik Tok ថា៖ ផលិតកម្មថោនបានផលិតវីដេអូចម្រៀងមួយដែលនិយាយពីការសើច ចំ អក ទៅអ្នកមានសម្បុរសស្បែកខ្មៅ។ មើលវីដេអូខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔