ផ្ទះ​សម្បែងវេទនា​​!!!ក្រោយបុរសមេម៉ាយ​និង​នារី​ពោះម៉ាយ​យូរ​ម្នាក់ដល់​ពេល​បាន​ជួប​គ្នាជា​គូរ​អនាគត​ ​…….

ប្រទេសថៃ​ ៖ កាលពីថ្ងៃទី១១ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ធ្វើអោយអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែ បុរសមេម៉ាយ​ និង​ នារី​ពោះម៉ាយ​ម្នាក់ ខានយូ​រ រួ ម ភេ ទ រហូតបណ្តាលឲ្យផ្ទះស៊ូទ្រាំលែង ក៏បិះបាក់តែងម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔