ភ្ញាក់ផ្អើ ល! នៅព្រំដែន ជិតខាងយើងនឹង​ក4សិកពីនាក់ម្តា​យកូន​ ប្រទះព.ស់យក្សយ៉ាងធំ​​ ស្រាប់តែព.ស់នោះ..(មានវីដេអូ)

វាជាព្រឹ ត្ដិ ការណ៍មួយដែលធ្វើឱ្យទស្សនិកជនមានការភ្ញា ក់ផ្អើ ល នៅក្នុងពិភពប ណ្តាញស ង្គមគេបានឃើញរូបភាពមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនចែករំលែក ជាមួយរូបម៉ែ និងកូន កាន់ព ស់ថ្លា ន់យ៉ា ងធំមួយ ទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនមានភ ស្តុតា ងច្បា ស់លា ស់បញ្ជាក់ពីទំ ហំរបស់វា។ ប៉ុន្តែទំ ហំនៃរាងកាយគឺថាវាអាចជាលេ បស ត្វគោបាន ឬសូម្បីតែមនុស្សវាអាចលេ ប។ព ស់នេះត្រូវបានគេចា ប់បាននៅព្រំប្រទល់ថៃនិងវៀតណាម។ គេមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកបំរុងនឹងធ្វើអ្វីចំពោះព ស់នេះទេ តើគេព្រលែងវាចូលក្នុងព្រៃវិញ រឺក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងចំពោះវា? អ្នកនៅក្បែនោះនិយាយថា ពីរនាក់ម៉ែកូន ភាគច្រើនរកព ស់ដើម្បីល ក់ក្នុងផ្សារ ក្បែនោះ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔