ទំព័រដើមទ ប់ទឹកភ្នែ កមិនជាប់ ​!! ពេលដឹងរឿងរ៉ាវអ្នកភូមិសែងសា.កស.ពកសិករកំស ត់ម្នាក់ទៅទុកចោលមុខធនាគារព្រោះ…

ប្រជាជន​ដែល​ជា​អ្នកជិតខាង​ បាន​ប្រមូល​គ្នីគ្នា​​សែ ង​សា កស ព​កសិករ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ទៅ​ទុក​មុខ​ធនាគារ​ ក្នុង​គោល​បំណង​ទៅ​ទារ​លុ យ​ពី​ធនាគារ​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​បុណ្យ​ស ព​ដល់​​រូប​គាត់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

បុរស​វ័យ​អាយុ ៥៥​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ លោក​អា​ម៉េស យ៉ា​ដាវ បាន​ស្លា ប់​​ បាត់ប ង់​ជិ វិត​ដោយ​សារ​ជំ ងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ​នៅ​ភូមិ​មួយ​នៅ​រដ្ឋ​ប៊ី​ហា​ភាគ​ខាងកើត​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ ខណៈ​រូប​លោក​​ពុំ​មាន​សាច់​ញាតិ​គ្រួសារ​អ្វី​ទាំង​អស់​​​។ ដោយ​សារ​គ្មាន​អ្នក​ជួយ​យក​អាសា​អ្នកជិតខាង​ និង​អាជ្ញាធរ​បាន​ឡើង​ផ្ទះ​របស់​គាត់​ រក​មើល​របស់​មាន​តម្លៃ​ ក្រែង​អាច​លក់​ធ្វើ​បុណ្យ​ជូន​ដំណើរ​​អ្នក​ស្លា ប់​ ទៅ​តាម​ប្រពៃណី​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

ក្រោយ​ឆែ ក​ឆេរ​ជា​ច្រើន​ម៉ោង​ គេ​រក​មិនឃើញ​មួយ​កាក់​មួយ​សេន​នោះ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​បាន​រក​ឃើញ​សៀវភៅ​ធនាគារ​ដែល​បង្ហាញ​គាត់​​មាន​លុ យ​គិត​ជា​ដុល្លារ​ ១៦០០ ដុល្លារ​នៅក្នុង​គណនី​។​ ​​រសៀល​នោះ អ្នកភូមិ​​លើក​គ្នា​បាន​យក​សៀវភៅ​ធនាគារ​ និង​សែង​សា កស ព​ទៅ​ធនាគា​រ​ជា​ភស្តុតាង​ ដើម្បី​ទារ​​ប្រា ក់​ចុង​ក្រោយ​ដែល​នៅ​សល់​យក​ទៅ​ធ្វើ​បុណ្យ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធនាគារ​រហូត​ទីបំផុត​ សម្រេច​យល់ព្រម​បញ្ចេញ​លុ យ​ជាង​១០០០​ដុល្លារ​​ ក្រោយ​មាន​អន្តរាគមន៍​ពី​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស​មូលដ្ឋាន​

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔