លោកយាយ BaBa Vanga !! ពិការភ្នែកគ្រូទាយទេវតា ទស្សន៍ទាយថាឆ្នាំ២០២១សត្វនាគដ៏មហិមាបង្ហាញខ្លួន នៅប្រទេស….(មានវីដអូ)

មនុស្សទូទាំងពីភពលោក ប្រាកដជាស្គាល់ចច្បាស់ នូវ លោកយាយ​ហោរា​ពិការ​ភ្នែក ជនជាតិ​ប៊ុល​ហ្គា​រី ឈ្មោះ Bala V anga បាន​អ ស់ ​ជីវិ ត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ក្នុង​ជន្មាយុ​៨៥​ឆ្នាំ ។ ប្រជាជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ន​រុ​ស្ស៊ី ​ស្ទើរតែ​៨៥% ទៅ​ហើយ​ជឿជាក់​លើ​ពា ក្យ​ទំនា យ​របស់​លោកយាយ ។ កាលពីពេលថ្មីនេះ នាថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយយោងតាម សារព័រត៏មាន ដ៏ធំរបស់អាមេរិកគឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ dailymail

~

បានចុះផ្សាយថា ការទស្សទាយរបស់លោកយាយនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះពិភពលោកនឹងជួប គ្រោះ ម ហន្តរាយ ដោយ មានយក្សធំៗចំនួន ៣ នឹងធ្វើការរួបរួមគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងមាននាគ កំណាចមួយមកគ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិទៀតផង។

~

សូមបញ្ជាក់ជូនថា ការទស្សទាយរបស់លោកយាយ Baba Vanga ពេលខ្លះមិនមែនជាការទាយចំៗតែម្តងនោះទេតែវាគឺជាប្រៀប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធៀបន័យ
ដោយមិនច្បាស់ថាយ៉ាងណា តែអាចថាជាប្រទេសមហាអំណាចធំៗទាំងបីនៅលើពិភពលោក គួរអោយដឹផងដែរថា

~

លោកយាយក៏ធ្លាប់ទស្សន៍ទាយថា នៅក្នុងឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០២១ ខាងមុខនេះ
ការព្យាបាលជំងឺមហារីកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញដោយជោគជ័យផងដែរ៕តើប្រិយមិត្ត យល់យ៉ាងដែរ?សូមទស្សនា Video ខាងក្រោម :

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔