មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២៥ករណី ដោយ ០៣ករណីជាវីរុសបម្លែងថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ

រកឃើញមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះមាន ចំនួន ២៥ករណី ដោយ ០៣ករណីជាវីរុសបម្លែងថ្មី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔