មិនគួរអោយជឿរ​!!! ផ្លែធុរ៉េនថ្លៃ.បំផុតលើលោ.ក មួយផ្លែអាចទិញឡានទំនើបបានមួយគ្រឿង វាមានតម្លៃដល់ទៅ…(មានវីដេអូ)

ទុរេន គឺផ្លែឈើមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្តេ ចផ្លែឈើ ព្រោះតែក្លិន រ សជាតិ និងត ម្លៃដ៏ ថ្លៃរបស់វា។ ផ្លែឈើប្រភេទនេះពេញនិ យមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី តែសម្រាប់ផ្នែកអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺពិបា កទ្រាំនិងក្លិនរបស់វា។ យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើ លបំ ផុតនោះគឺ ផ្លែ ទុរេនមួយនៃប្រទេសថៃបានដាក់លក់ក្នុងត ម្លៃ ១ លាន ៥ សែនបាត ដែលប្រមាណជិត ៥ ម៉ឺន ដុល្លារ ដោយចា ត់ទុកថាជាទុរេនដែលថ្លៃជាងគេបំផុ តលើលោក។

~


ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯប្រទេសថៃតែងមានការដេញថ្លៃទុរេនពូជផ្លែល្អបំ ផុត ដោយការពីឆ្នាំមុនការដេញថ្លៃធ្វើឡើងគឺទទួលបានត ម្លៃខ្ព ស់បំផុ តត្រឹមតែ ៨ សែនបាត ប្រមាណជាង ២ ម៉ឺនដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកឆ្នាំនេះការដេញថ្លៃកើ នឡើ ងទៅដល់ ១ លាន ៥ សែន បាត ដែលប្រមាណជិត ៥ ម៉ឺនដុល្លារ។ ពេលនេះពូជទុរេនល្អដែលមានត ម្លៃថ្លៃបំ ផុតលើលោក ត្រូវបានកាត់ប្រគ ល់ជូនឲ្យម្ចាស់ដែលដេញថ្លៃបានហើយ គឺជាបុរស៣រូបដែលមានឈ្មោះថាលោក ថាវីស័ក្ត សុធីន, លោក ភូមិ សុថាន់យ៉ា, លោក សុរាសី ស៊ីអ៊ីនថនសុខ នៅក្នុងចម្ការ ប៉ាតយ ឡុងមូ។

~


ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឯប្រទេសថៃតែងមានការដេ ញ ថ្លៃទុរេនពូជផ្លែល្អបំផុត ដោយការពីឆ្នាំមុនការដេ ញ ថ្លៃធ្វើឡើងគឺទទួលបានត ម្លៃខ្ព ស់បំផុ តត្រឹមតែ ៨ សែនបាត ប្រមាណជាង ២ ម៉ឺនដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកឆ្នាំនេះការដេញថ្លៃកើនឡើងទៅដល់ ១ លាន ៥ សែន បាត ដែលប្រមាណជិត ៥ ម៉ឺ នដុល្លារ។ ពេលនេះពូជទុរេនល្អដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលើលោក ត្រូវបានកាត់ប្រគល់ជូនឲ្យម្ចា ស់ដែលដេញថ្លៃបានហើយ គឺជាបុរស៣រូបដែលមានឈ្មោះថាលោក ថាវីស័ក្ត សុធីន, លោក ភូមិ សុថាន់យ៉ា, លោក សុរាសី ស៊ីអ៊ីនថនសុខ នៅក្នុងចម្ការ ប៉ាតយ ឡុងមូ។

~

សូមទស្សនា Videos ខាងក្រោម :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔