លោកជំទាវ ឱ វ៉ាន់ឌីននិងមិនលើកលែងអោយ សោភ័ណ្ឌ កក្កដាជាដាច់ខាត គឺត្រូវអនុវត្តន៍តាមច្បាប់ ដោយគ្មានការលើកលែង

~

ភ្នំពេញ៖ លោកជំទាវ ឱ វ៉ាន់ឌីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា ករណី សោភ័ណ្ឌ កក្កដា ខ្លួនកំពុងតែធ្វើចត្តាឡីស័ក តែបែជាលួចទៅចូលរួមក្នុងរោងការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


ដោយបានធ្វើឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាខ្លាំងទៅដល់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងរោងការនោះ ហើយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កមានហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចនេះច្បាប់នេះគឺត្រូវបានអនុវត្ត ដោយគ្មានករណីលើកលែងនោះទេ ព្រោះមានការពន្យល់អំពីច្បាប់រួចរាល់ហើយ តែបុគ្គលខាងលើនោះមិនអនុវត្ត ។

~


លោកជំទាវ ឱ វ៉ាន់ឌីន បានបញ្ជាក់បែបនេះ ក្នុងសន្និសិទកាសែតនៅព្រឹកមិញនេះ តាមសំណួរមួយលើកឡើងអំពីករណី សោភ័ណ្ឌ កក្កដា ដែលបានទៅធ្វើតេស្ត មិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែបែជាហ៊ានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍

~


តើករណីនេះអាចនឹងត្រូវមានទោសដែរឬទេ?។គួររំលឹកថា ករណី សោភ័ណ្ឌ កក្កដា បានទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា​ នៅភូមិក្រាំងលាវ​ ឃុំរវៀង​ ស្រុកសំរោង​ ខេត្តតាកែវ​ កន្លងមកនេះ​ ៕

~

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔