មិនទាន់អស់ទេ!!អតីតភរិយាលោក​ ឌួង​ ឆាយ​ ទម្លាយខ្ទេចខ្ទីរ​ រឿងលោក​ ឌួង​ ឆាយ​ ឱ្យលុយម៉ែដោះដេីម្បីចូលរួមឡាយបង្ខូចខ្លួន​និងលួចមានស្រី…(មានវីដេអូ)


នៅមុននេះបន្តិច អ្នកស្រី ដេត ម៉ាលីណា អតីតភរិយាលោកដួង ឆាយ បានបង្ហោះសំណេរនៅគណនីហ្វេសប៊ុកផេករបស់នាង មានខ្លឹមសារថា « ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបកស្រាយពីបញ្ហាដែលឌួង ឆាយបានអោយលុយម៉ែដោះសំដែងប្រឌិតរឿងចោ.ទ.ប្រ.កា.ន់មកលើរូបនាងខ្ញុំថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានដើរលេងផឹកស៊ីមិនបានមើលថែរក្សាកូនដែលម៉ែដោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានមកនិយាយកុ.ហ.កលាបពណ៌ប្រឌិតរឿងថា

~

នាងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុរសជនទី៣ និយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រុសរាល់យប់ ដោយទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលមានជនទី៣សោះ ហើយសូមអោយគាត់បកស្រាយបញ្ជាក់ជនទីបីដែលគាត់បានលើកយកមកនិយាយនិងឈ្មោះអ្វី ហើយមានភ័ស្តុតាងរូបភាពមួយណាអាចមកបញ្ជាក់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គេមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំ ពីព្រោះអីគាត់បានតាមដានខ្ញុំគ្រប់សកម្មភាព អញ្ចឹងគួរតែមានភ័ស្តុតាងហើយមិនមែននិយាយតែមាត់អញ្ចឹងទេ ទាំងដែលការពិតឌួង ឆាយ បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីជាច្រើននាក់ ដែលមានទាំងកាមេរ៉ាវីដេអូ 23.06.2019

~


នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តសោនទាំងដែលខ្ញុំកំពុងពរពោះធ្លាក់ឈាមកូនចង់កើតមុនខែចឹងត្រូវសំរាកនៅពេទ្យសឹង្ហបុរី ទុកខ្ញុំចោលសុខចិត្តទៅរកស្រី នឹងមានកត់ទុកលេខទូរស័ព្ទស្រីជាច្រើន មានច្រើនទៀតគ្រាន់តែនិយាយទៅបានអីមកវិញនេះ គ្រាន់តែនាងខ្ញុំយកតែមួយជ្រុងតូចមកបញ្ជាក់ពី ឌួង ឆាយ ជាមនុស្សប្រភេទអីគឺពូកែកុ.ហ.ក.សំ.ដែ.ង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច្នេះបងប្អូនអាចគិតតាមការគួរពីព្រោះខ្ញុំជាជ.ន.រ.ង.គ្រោះប៉ុន្តែគាត់បានលាបពណ៌នាងខ្ញុំសព្វគ្រប់បែបយ៉ាង និងបញ្ហាដែលគាត់បានចោ.ទប្រ.កា.ន់ថាខ្ញុំបានចំនែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយគាត់បានដើរចេញដោយខ្លួនទទេរ

~

គាត់យកសំលេងឆាតឆ្លើយឆ្លងរឿងទ្រព្យរួមរបស់ខ្ញុំពីនាក់រកជាមួយគ្នា ចោទខ្ញុំរៀបគំរោងអោយគាត់វៃហើយថត ដើម្បីយកគំរៀបយកទ្រព្យសម្បត្តិ គាត់និយាយអោយទ្រព្យមកខ្ញុំអស់ហើយតាមពិតគឺខូចមនុស្សកុហក និយាយបានតែក្នុងសំលេងឆាត តែកាពិតគ្មានអោយដូចនិយាយទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមពិតយកកំលាំងញេីសឈាមខ្ញុំទាំងអស់លុយដែលនាងខ្ញុំខំរកពីនាក់13ឆ្នាំនេះគឺគាត់យកលុយដែលរកបានទាំងអស់ទៅអោយប៉ាគាត់ទិញដីមាន2កន្លែង ៖ -ដីកន្លែងទី1= ( តំលៃ 936937$ ) [លែងគ្នាហេីយអីលូវឆាយយកទាំងអស់គ្មានអោយខ្ញុំ] ។

~


-ដីកន្លែងទី2= ( តំលៃ 3.000,000$ ) ខ្ចីពីធនាគារ ខ្ញុំខំបង់ការប្រាក់ធនាគារាល់ខែមួយខែ 2មុឺនជាងដុល្លា បង់អស់2ឆ្នាំជាងហើយ [ លែងគ្នាហេីយអីលូវឆាយយកទាំងអស់គ្មានអោយខ្ញុំ ] ។ -បញ្ចីប៉ាឆាយខ្ចីលុយពួកខ្ញុំយកទៅប្រេីប្រាស់មិនទាន់សងវិញ ( 735,621$ ) ឆាយយកទាំងអស់។ -ឡានម៉ាក់escalate ឆាយយក។ ការ៉ាស់សាំងតូតាល ឆាយយក ។ -Sound Club ឆាយយក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាក្រក់និងពូកែកុហកការពិតខ្លួនឯងយកអស់ហើយ លុយរកបានប៉ុន្មានរាល់ខែដកលុយទៅទីញដីដាក់ឈ្មោះម្នាក់ឯង ដីទិញ2ឆ្នាំជាងពេលលក់វិញចំណេញរាប់លានដុល្លាយកម្នាក់ឯង ហើយចំណែកខ្ញុំវិញពូមីងបងប្អូនមើលខ្ញុំមើលបានអីខ្លះ បានតែសំបកហាងខាតរាល់ខែ ប្រហែលមួយឆ្នាំជាងហើយព្រោះcovid-19 និងពេលលែងលះគ្នានាងខ្ញុំគ្មានលុយទេចឹងត្រូវលក់ពេជ្យខ្លួនពាក់ អស់ 140000$

~


ដើម្បីយកមកសងគេនិងរកស៊ីចាប់ផ្តើមឡើងវិញ និងមែនដែលខ្ញុំត្រូវរៀបគំរោងអោយគេវៃថតហើយយកទ្រព្យ គ្មានបានអី គ្មានអ្នកណាអោយគេវៃល្ងង់ទេតិចវៃហើយមុនបានទ្រព្យងាប់អត់បានចាយលុយ ព្រោះមិនមែនខ្ញុំ មិនដឹងណាគាត់សាហាវព្រៃផ្សៃក្នុងរយះពេល13ឆ្នាំវៃខ្ញំប្រហែល100ដង បេីអត់មានគេជួយឃាត់សាហាវជាងនិងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ហើយមូលហេតុអីចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវធ្វើចឹង អ្វីដែលយកមកចែកគ្នានេះគឺទ្រព្យរកពីរនាក់ពីបាត់ដែទទេរមក មិនមែនទ្រព្យម៉ែឳឆាយអោយទេកុំយល់ច្រលំ អាចមេីលសាលក្រមលែងលះបានណានិងបញ្ជីរគណនេយ្យមានបញ្ចាក់ថាអ្វីសនិងខ្មៅការពិតហេីយនិយាយកុហកថាយកលុយម៉ាក់គាត់1លានជាងអោយ

~

ខ្ញុំទិញស្តុកMLNមានភស្តិតាងអត់គឺគ្មានមានតែសំដីនិយាយកុហកគ្មានការពិត។ គាត់និយាយអីគ្មានការពិតនិងគ្មានចិត្តធម៌មិនដឹងខុសត្រូវអាត្មានិយម ស្រលាញ់លុយចឹងបានមិនអោយតំលៃមនុស្សនិងក្ដីស្រលាញ់ស្មោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ប្រើអំពើហឹងស្សាដ៏សាហាវនេះតាំងពីថ្ងៃ 13.12.2020 ហើយក្នុងពេលដែលព្រមលែងលះគ្នាហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្ដឹ.ងគាត់ទេ គឺចង់លើកលែងអោយគាត់កែប្រែជាមនុស្សល្អវិញ ទោះយាំម៉េចក៏គាត់ជាឳពុកកូនខ្ញុំដែល ប៉ុន្តែមូលហេតុគឺ08.03.2021

~

គាត់បានយកកូនទៅហើយព្យាយាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហើយគំរាមនាងខ្ញុំនិងមានគំរោងប្តឹងយកកូនពីរូបខ្ញុំទៀតបញ្ហាខាងលើនេះហើយជាហេតុដែលខ្ញុំដាច់ចិត្តទំលាយវីដេអូគាត់បានប្រើហឹង្សាមកលើរូបនាងខ្ញុំ ព្រោះនាងខ្ញុំមិនអាចអោយកូននាងខ្ញុំលំបាកទេធ្វើបា.បខ្ញុំបានតែប្រាប់ហើយកុំធ្វើដាក់កូន ទោះជាខ្ញុំដឹងបន្ទាប់ពីទំលាយវីដេអូនេះទៅខ្ញុំនិងរស់គ្មានសុវត្តិភាពក៏ដោយ តែខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំ ដើម្បីកូនខ្ញុំ។
អ្នកណាជាជ.ន.រ.ង.គ្រោះពិតប្រាកដ ហើយខ្ញុំមកឡាយលើកនេះជាលើកចុងក្រោយ ដើម្បីបកស្រាយការពិតទាំងអស់ បញ្ហាខាងលើនេះហើយជាហេតុដែលខ្ញុំដាច់ចិត្តទំលាយវីដេអូគាត់បានប្រើអំ.ពើ.ហឹ.ង្សា.មកលើរូបនាងខ្ញុំមូលហេតុ គឺគាត់បានយកកូនមកគំ.រា.ម.នា.ង.ខ្ញុំនិងមានគំរោងប្តឹងយកកូនពីរូបខ្ញុំទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

នាងខ្ញុំមកបកស្រាយលើកនេះនៅល្ងាចម៉ោង6:00នាងខ្ញុំនិងធ្វើការឡាយបកស្រាយអំពីបញ្ហាដែលឌួង ឆាយ បានចោទនិងម៉ែដោះកូនស្រីខ្ញុំបានចោទ ខ្ញុំនិងបកស្រាយអោយអស់គ្រប់ចំណុចដែលគាត់បានលាបពណ៌រូបនាងខ្ញុំ គឺដើម្បីរកការពិតអោយខ្លួនឯង និងឈប់អោយពូមីងបងប្អូនមានការយល់ច្រលំមកលើរូបនាងខ្ញុំបន្តទៀត»៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔