ក្រោយភ្លៀង មេឃស្រឡះ ! ដេត ម៉ាលីណា ពោលពាក្យនេះទុកឲ្យនារីៗ … ក្រោយបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបញ្ចប់ជាមួយអតីតស្វាមី…

~

ភ្នំពេញ៖ ពិតណាស់ បងប្អូនប្រិយមិត្តពិតបានដឹងរួចមកហើយថា ថ្មីៗនេះ អតីតភរិយាលោក​ ដួង ឆាយ គឺអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានទម្លាយរឿងហេតុក្រោយកាមេរ៉ា ដែលមហាជនមិនដែលជ្រាបពីមុនមកថា ជីវិតដ៏សែនស្កឹមស្កៃ ឡូយឆាយដូចនាង ត្រូវរ ង ទុ ក្ខ អ្វីខ្លះពីស្វាមី ទាំងផ្លូវកា យ និងផ្លូវចិ​ ត្ត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


ទន្ទឹមនឹង រឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងស្រឡះ បន្ទាប់ពីខ្លួនត្រូវហែលឆ្លងគ្រប់បញ្ហារយជំពូកតែម្នាក់ឯង មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដួលហើយក្រោកឈររឹងមាំតែឯងនោះ អ្នកនាង ដេត​ ម៉ាលីណា បានត្រឹមតែពោលពាក្យទាំំងនេះ ទុកទៅនារីៗសម័យបច្ចុប្បន្នឲ្យមើលគម្រូតាម ទោះបីជាខ្លួនប្រឹងតស៊ូទ្រាំជាង១៣ឆ្នាំហើយ ក៏ពិតមែនតែចុងក្រោយនៅតែមិនគេចផុតពីផ្លូវ បែ ក បា ក់ ក៏ដោយសារតែកត្តានេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


គួរបញ្ជាក់ថា អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា បានបង្ហោះសារក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក យ៉ាងដូច្នេះថា ៖ មនុស្សស្រីខាំ្លងពូកែពុំសូវមានភ័ព្វសំណាងដេកសុីកមាំ្ល ងញេី ស ឈា មរបស់អ្នកណាទេ ឆ្លងកាត់ជីវិតគូរួចមក ទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថា ជីវិតរស់នៅម្នាក់ឯង គឺល្អបំផុតហើយ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔