គ្រោះធ្ង ន់!!!ព្រោះប្រពន្ធឆ ក់យកទូរសព្ទ័មកមើលឃើញនាងលេខាផ្ញេីសារមក​ប្រាប់ថានាងមានផ្ទៃពោះ…..

~

យប់ម៉ិញកំពុងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ជាមួយប្រពន្ធស្រាប់តែសំលេងសារទូរស័ព្ទ តឹង !
មានអ្នកផ្ញើសារមក! ទាញទូរស័ព្ទមកមិនបានទាំងអានផង ប្រពន្ធដណ្តើមទាញយកទៅអានមុន ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

~


លេខានៅក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកប្រាប់ថា “បងប្រធាន ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយ (ព្រលឹងសុីអាចម៍បាត់អញ់) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដល់កមិនទាន់បាននិយាយអីផង ប្រពន្ធដូចផ្ទុះ.គ្រា.ប់.បែ.កភ្លាមៗ ផ្លា​ច់​ៗ​​​​​ ទ​ ះផង វ៉ៃផងជេ.រផងយំផង ។ … ស្រាប់តែមួយនាទីក្រោយនាងក៏ផ្ញើមកម្តងទៀត “ខ្ញុំគិតថាស្អែកនេះ ខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ពុកម៉ែហើយ ” (ចប់ប៉ារោយអញ់ ងា.ប់មិនខានទេ
លើកនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ប្រពន្ធសួរថាកាំ.ភ្លើ.ងទុកនៅឯណា?

~

(ចង់រាគនោម បកស្រាយអីក៏មិនទាន់) … មួយនាទីក្រោយមកទៀតផ្ញើមកម្តងទៀត ‘’ខ្ញុំទៅជាមួយសង្សារខ្ញុំ ហើយប្រហែលជាហួសទៅផ្ទះឪពុកម្តាយគេទៀត ដូច្នេះខ្ញុំសុំច្បាប់លោកប្រធានឈប់សំរាក៣ថ្ងៃ ។ អធ្យាស្រ័យផងលោកប្រធានដោយសារខ្ញុំបន្ទាន់ពេក!!!!
ហើយមិនប្រកាច់ផ្ញើម្តងអោយអស់មកវាថី!

~

ទំរាំយល់ន័យឯងឡើងពោរមុខបាត់!!!
អរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលដឹកប្ដីមកពេទ្យទាំងយប់!!!
ថ្ងៃក្រោយសូមទុកពេលអោយបងបកស្រាយខ្លះផង ។

~

ប្រភព: Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔