របស់ល្អ!!បើផ្ទះរបស់អ្នកមានជីងចក់កន្ទុយពីររស់នៅពិតណាស់អ្នកជួបលាបធំហើយ កុំចាំយូឆាប់រកពួកវាទៅព្រោះ..

~

បងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងហើយថាតាម ផ្ទះ ប្រជាជន នៅ តំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺ សម្បូរ ណាស់ សត្វ ជីងចក់ ហើយ វា បានរស់នៅ ជាមួយ មនុស្ស ស្ទើរតែ ក្លាយទៅជា មិត្តភក្តិ ទៀតផង ។ ចាស់ៗមួយចំនួនថែមទាំងបង្កើនលើសពីមិត្តភាពទៅទៀតដោយផ្តល់ចំណីឱ្យវា ស៊ី ប្រៀប បីដូច ជា កូនចិញ្ចឹមឬកូនធម៌ ។

~


ហេតុនេះហើយគ្មានអ្វី ច ម្លែ ក ទេដែលចាស់ៗពីបុរាណ រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមាន ជំ នឿ ទាក់ទង នឹង សត្វ ជីងចក់ ។​ តាមជំ នឿ តៗ គ្នារាប់ជំនាន់នៅប៉ែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ផ្ទះ ណា ដែលមាន សត្វ ជីងចក់ រស់នៅ ច្រើន គឺជា ផ្ទះ ដែលមាន សេចក្តីសុខ ចម្រុងចម្រើន និង មានគ្រួសារ ប្រកបដោយ សុភមង្គល ។
ប៉ុន្តែ លោកអ្នក ធ្លាប់ ជួប ជីងចក់ កន្ទុយ ពីរ ឬ កន្ទុយ ភ្លោះ ដែរ ទេ ? ជាការពិតតាមការសង្កេតរបស់អ្នកមាន ជំ នឿ

~


លើសត្វផ្ទះណា ដែលមាន ជីងចក់ កន្ទុយ ពីរ រស់នៅ គឺ មុខតែ នឹង រកស៊ី កាក់កប ឬ បើជា មន្ត្រី ឬ អ្នកធ្វើការនឹងឆាប់ឡើងតំណែងយ៉ាងរហ័ស ។ វាជា ប្រ ផ្នូ ល ប្រាប់ជាមុនថាប្រសិនបើ លោកអ្នក កំពុងមាន ជីវភាព ដុនដា ប់ យ៉ាប់យ៉ឺន ឬ ការងារ នៅ កន្លែងធ្វើការ កំពុងជួប ឧ.ប.ស.គ្គ ច្រើន នឹង ត្រូវមាន ជីវភាព ធូរធារ ឡើងវិញ និង អាច ឡើង តំណែង ឬ ឡើង ប្រា ក់ខែ សឹង មិន គួរឱ្យ ជឿ ៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔