មិនដឹងកូននរណាទេ!!!រន្ធ ត់ទាំងព្រឹក ប្រទះឃើញ ស. ព នារីម្នាក់ ត្រូវគេ អា រ .ក ស្លាប់ ហើយយ កមកផ្លុងចោល… (មានវីដេអូ

~

ពត៏មានបឋមថ្ងៃ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ!!
ក្រុងព្រះសីហនុ: បឋមនៅព្រឹក ថ្ងៃ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹង ក្មេងស្រីម្នាក់ បា ន ស្លា ប់ ដោយ ឃើញ ស្នា ម មុ ខរ បួ ស អា .រ .ក ដែល ទំនងជាមាន ជ ន ល្មើ ស អា រ .ក ស ម្លា . ប់ ហើយយ កស ព ជន រង គ្រោះ ម ក ផ្លុ ង ចោ ល

~

នៅម្តុំផ្លូវចំណោតចុះទៅវត្តអូរត្រេះ (ផ្លូវអាឡាំងឌឺឡុង) ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជន រ ងគ្រោះ ពា ក់ អាវ ដៃវែ ងពណ៌ លឿង ស្លៀកខោជើង វែងពណ៍ខ្មៅមានឆ្នូតស និងស្រោមជើងពណ៍ស បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងពិនិត្យ ស្រា វជ្រាវ៕

~

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔