ប្រុសៗនាំគ្នាស្ដាយ!! ពេលដឹងការពិត សែនខ្លោ ច ចិ ត្តមិនស្ទើរពេលឃើញរូបថតនាងក្រមុំវ័យ១៨ឆ្នាំរៀបការជាមួយវ័យ៨៧ឆ្នាំព្រោះ….

~

រូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់កញ្ញារូបស្រស់ជាមួយបុរសចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានល្បីពេញអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រោយពីបង្ហោះទៅក្នុងបណ្ដាញ សង្គម៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
រូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់ នារីជនជាតិ ចិន វ័យក្មេងម្នាក់ បាន ថត រូប អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាមួយ ជីតា របស់

~

ខ្លួនក្លាយជាពត័មានក្តៅពេញបណ្តាញសង្គមរបស់ចិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមពិតទៅរូបទាំងនេះជារបស់កញ្ញា Fu Xuewei នាងបាននិយាយ ថា នេះគ្រាន់តែថតរវាងចៅនិងតាតែប៉ុណ្ណោះ នាង មិន មាន គម្រោង រៀប ការ ឆាប់ ៗ នេះទេ ដោយ សារ តែ ការងារ ដោយចង់អោយជីតាខ្លួនបានឃើញខ្លួនស្លៀកពាក់រ៉ូបការ

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដូច្នេះហើយនាងមិនប្រាកដថា តើជីតាវ័យ ៨៧ ឆ្នាំរបស់ខ្លួនអាច រស់ នៅរហូតដល់ថ្ងៃនាងចូលរោងការឬអត់ឡើយ។ក្រោមហេតុផល ទាំង អស់ នេះ នាង ក៏ សម្រេច ចិត្ត ស្លៀក រ៉ូប រៀប ការ និង កាន់ ដៃ ជីតា ដើរ ចូល ក្នុង វិហារ ដើម្បី ថត រូប តែម្តង។

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔