ហួសចិត្ត!!ស ង្ឃមួយអង្គត្រូវអាជ្ញាធរចា ប់ផ្សឹកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបែកធ្លា យវីដេអូតាមបណ្តាញសង្គមច្រៀងបទទទាយំឆ្លងជាមួយនា រីម្នាក់…(មានវីដេអូ)

~

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាមានកាបែកធ្លា យវីដេអូតាមបណ្តាញសង្គមច្រៀងបទទទាយំ ស ង្ឃមួយអង្គ ធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

~

~

បានធ្វើកា រ រិះ គ ន់ជា ខ្លាំ ង ទៅលើព្រះ ស ង្ឃ មួយអង្គ ដែលបានច្រៀងរឡេរឡូ និងបង្ហោះរូបស្រីលើគណនេយ្យហ្វេសបុករបស់ខ្លួន វីដេអូ នោះត្រូវបានបែកធ្លាយ នៅពីថ្ងៃនេះ និងត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើន។

~


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស ង្ឃ ដែលប្រព្រឹត្តប្រា ស ចា ក ខុ សវិ ន័ យរូបនោះ ស្ថិតក្នុងវត្តមួយក្នុងខេត្តតាកែវ ដោយឡែកនៅយប់ថ្ងៃ២០ ខែមេសានោះ តាមព័ត៌មានបឋមទទួលបាន លោកសង្ឃអង្គនោះ ត្រូវមន្ទីរ សា ស នា ខេត្ត ហៅធ្វើកិច្ចសន្យា និង ចា ប់ ផ្សឹ ក ភ្លាមៗផងដែរ។

~


សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔