មហាទឹកចិត្ត!! ម្ចាស់ផ្ទះចិត្តធម៌ មិនយកថ្លៃជួលផ្ទះមួយខែ ១ពា ន់ដុ ល្លារាល់ខែ រហូតអ្នកជួលផ្សេងទៀតលាន់មាត់ថា…

~

នាសម័យការកូវីដ១៩នេះជួយយកអាសារគ្នាក្នុងគ្រាកូវីដ១៩ គឺជារឿងសំខាន់ ហើយវាក៏ជាការបង្ហាញនៅការចេះស្រលាញ់ និងជួយគ្នាផងដែរក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា។

~


ជាក់ស្តែងយោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Huot Heng Qds បានរៀបរាប់នៅទឹកចិត្តម្ចាស់ផ្ទះជួលម្នាក់ថា:ខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារ R2Gate Dental Image Center សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់អុី លី សុខចេង ម្ចាស់ផ្ទះ

~


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានសន្ដានចិត្តដ៏ល្អ មិនយកថ្លៃ ជួ លផ្ទះ ត ម្លៃ1000 ដុ ល្លា ក្នុង1ខែ ចាប់ពីខែនេះរហូតដល់ស្ថានភាពត្រឡប់មកល្អវិញ។ ខ្ញុំមិនបានតេទូរសព្ទសុំគាត់ចុះថ្លៃរឺមិនយកថ្លៃផ្ទះ តែបែរជាគាត់តេទូរសព្ទមកខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់មិនយកថ្លៃ ផ្ទះវិញទៀត អរគុណអុីដែលយោគយល់គ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនេះ។

~

~

ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនជាច្រើនបានលាន់មាត់ថា:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“គាត់មានទឹកចិត្តនិតសន្តានចិត្តល្អណាស់បង” “ល្អមែន” “មិនដូចញុមទេបងមិនចុះដាច់ខាត” “ម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំ កុំថាឡើយចុះតែកន្ទុយមួយរយរៀលមិនចោលផង” “អុីចាស់រូបស្អាត ហេីយសន្តានចិត្តល្អណាស់” “ម្ចាស់ផ្ទះគេល្អម្លេះមិនដូចម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំទេ”៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔