ពុទ្ធោអើយ!!ក្មេងអាយុ ក្រោ ម១ ៥ឆ្នាំ០៣នាក់ ត្រូវឪពុករំ លោ ភជាបន្តបន្ទាប់…

~

ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីរំ លោ ភ កូនខ្លួនឯងជាបន្តបន្តាប់។
ថ្ងៃទី២៩ខែមេសាម្សិលមិញ ចាប់ ជន សង្ស័យ ជាឪពុក ដា ក់ ខ្នោះ បញ្ជូនទៅតុ លា ក្រោយពីរកឃើញថា បានចាប់ កូន ចុង ឆី កូនស្រី ប្តីដើមរបស់ប្រពន្ធដល់ទៅ៣នាក់ ដែលមាន អា យុ ក្រោ ម ១ ៥ឆ្នាំ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

~

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សមត្ថតកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ជនស ង្ស័ យឈ្មោះ ឃឿន ធា ភេទ ប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅ ភូមិ វាល សង្កាត់ គោកចក ក្រុង សៀមរាប ត្រូវជា ឪពុកចុងរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង៣នាក់។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកក្មេងស្រី៣នាក់មានឈ្មោះ ទី ១. ឈ្មោះ ត . ណ អាយុ ៩ ឆ្នាំ , ទី ២. ឈ្មោះ ត . ន អាយុ ១១ ឆ្នាំ និង ទី ៣. ឈ្មោះ ត . ច អាយុ ១៥ ឆ្នាំ ននៅសៀមរាបសមត្ថកិច្ចដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា ការចាប់ខ្លួន ជន ស ង្ស័ យខាងលើធ្វើឡើងក្រោយពី សមត្ថកិច្ចបានទទួល

~

ពាក្យបណ្តឹង ពី ឈ្មោះ តន់ សុខា ភេទ ប្រុស អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ នៅ ភូមិ វាល សង្កាត់ គោកចក ក្រុង សៀមរាប ត្រូវជា ឪពុក បង្កើត របស់ ក្មេងស្រី រងគ្រោះ ដែលបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធត្រូវជាម្តាយក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំង៣នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក តន់ សុខា បាន ប្តឹង ចោទប្រកាន់ ទៅលើ ឈ្មោះ ឃឿន ធា ជាប្តីក្រោយរបស់ប្រពន្ធ ថា បាន ចាប់ រំ លោ .ភ ផ្លូ វ ភេ ទ ទៅលើ កូនស្រី ទាំង ៣ នាក់ របស់គាត់។

~

តាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា សមត្ថកិច្ចបានសម្ភាសន៍កូនស្រីទាំង៣នាក់ បានឆ្លើយថា ត្រូវឪពុកចុងឈ្មោះ ឃឿន ធា ឲ្យលេ ង ប្រដា ប់ ភេទ គាត់ ឲ្យ បៀ មប្រ ដា ប់ ភេទ រួចគាត់ យកប្រដាប់ភេ ទគា ត់ ញុលៗ តា មរុ ន គូ ថ និងលូក ស្ទា បអង្អែល លេ ង ដោះ របស់ពួកខ្លួនថែមទៀត។

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាជ ន ស ង្ស័ យ ឈ្មោះឃឿន ធា បានឆ្លើយសារភាពថា ខ្លួនពិតជា បា នរំ លោ .ភ បំ ពា នផ្លូ វ ភេ ទទៅលើកូនស្រីទាំងបីនា ក់ ដូចការរៀបរាប់ របស់ពួកវាពិតប្រាកដមែន តែការរួ ម ភេ ទ នោះ គឺ មិនដល់ស៊ី ជម្រៅ នោះទេ។

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔