ហួសចិត្ត!!កសិករដែលបង្ហោះថាចង់ភ្ជួរសាឡាដចោល ១ហិកតា ត្រូវខាងមន្ទីរចុះមកធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ផ្ទះ…

~

ថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះពីកសិករម្នាក់ដែលគាត់ថាចង់ភ្ជួរសាឡាដចោល ១ហិកតា តែត្រូវខាងមន្ទីរចុះមកធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ផ្ទះ។
លោក តៃ សុង ជាកសិករដាំសាឡាដ១៥ឆ្នាំមកហើយ ក្នុងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល ដោយលោកបានចំ ណា យ ដើ ម ទុ ន ចំនួន ៨ លា ន រៀល ដើម្បីដាំសាលាដ ១ហិកតា

~


ប៉ុន្តែដល់រដូវប្រមូល ផ លនេះ មិនមានឈ្មួ ញ ចុះទៅទិ ញ សាលាដ និងបន្លែផ្សេងៗនោះទេ ព្រោះឈ្មួញមិនអាចដឹកជញ្ជូនទៅទីផ្សារបាន ជាហេតុនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តថាភ្ជួរចោលនូវសាឡាដមួយហិកតានោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក តៃ សុង​ កសិករដែលបានបង្ហោះនៅបណ្តាញហ្វេសប៊ូកអំពីសាឡាត់របស់ខ្លួនគ្មានទីផ្សារ​

~


និងគ្រោងឈូសចោលនោះ​ ត្រូវបានមន្ទីកសិកម្មខេត្តកណ្តាលចុះមកធ្វេីការណែនាំឈប់ឱ្យបង្ហោះទៀត​ ដោយមន្ទីរកសិកម្មបាននិយាយថា ការបង្ហោះព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ធ្វើឲ្យសាធារណៈជនយល់ខុសពីការខិតខំរបស់ អា ជ្ញា ធ រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ថែមពីនេះមន្ទីកសិកម្មខេត្តកណ្តាលក៏បានស្នើសុំឲ្យលោក តៃ សុង ក៏ដូចជាកសិករឯទៀតធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងជូនអា

~

ជ្ញា ធរ ពា ក់ ព័ ន្ធ ជាមុន មុនឈានដល់ការបង្ហោះដែល ប៉ះ ពា ល់ ដល់ការខិតខំរបស់អាជ្ញាធរនាពេលកន្លងមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរដឹងថាបញ្ហាបន្លែគ្មានទីផ្សារមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ សម្រាប់កសិករគ្រប់រូបដែលបានជួបប្រទះ រួមទាំងលោក តៃ សុងផងដែរ។ លោកបានអះអាងបែបនេះ៖

~

«វាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ សម្រាប់ខ្ញុំដែលត្រូវភ្ជួរសាលាដចោល។ កាលមិនទាន់មានបញ្ហាកូវីដ-១៩ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ភ្ជួរចោលដែរ នៅពេលសាលាដគ្មានទីផ្សារ ឆ្នាំខ្លះខ្ញុំភ្ជួរចោល៣ដងក៏មាន»៕

~

សូមមើលលិខិតខាងក្រោម :


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔