មសុស្សអើយមនុស្ស!!ម្ដាយកំពុងលង់នឹងតម្រេក​ ត​ ណ្ហា​ ជាមួយប្ដី​ ភ្លេចមេីលកូនតូចវារចូលផ្លូវធំ​ ហេីយក៏ត្រូវបា​នបុរសម្នាក់ចា ប់…

~

មានការហួសចិត្តពីអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសអ្គមដោយម្ដាយកំពុងលង់នឹងតម្រេក​ ត​ ណ្ហា​ ជាមួយប្ដី​ ភ្លេចមេីលកូនតូចវារចូលផ្លូវធំ។
បរទេស៖ ជាធម្មតាកុមារមានភាពរពិល ដូច្នេះមនុស្សធំត្រូវតែយកភ្នែកផ្ដោតលើកុមារ កុំឱ្យមានឧ ប្ប ត្តិ ហេ តុ អ កុ ស ល កើតឡើង។ មានការធ្វេសប្រហែសតែបន្តិច ខ្វះការគាំពាររបស់ឪពុកម្តាយអាចគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពកុមារបាន។

~

ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុកបានចែករំលែករឿងរ៉ាវអំពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ម្ដាយម្នាក់ដែលបណ្តាលឱ្យកូនធ្លាក់ចូលក្នុង ស្ថា ន ភា ព គ្រោះ ថ្នា​ ក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
នកបង្ហោះអត្ថបទនេះត្រូវបានចែករំលែកថា នៅពេលកំពុងបើកបរនៅតាមផ្លូវមួយ មានកូនភ្នំដែលមានប្រជាជនតិចតួច ភ្លាមៗនោះមានក្មេងម្នាក់កំពុងតែលូនចេញផ្ទះចូលមកកណ្តាលផ្លូវ ខណៈពេលដែលស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែលង់ក្នុងតម្រេក ត ណ្ហា ជាមួយប្តីរបស់នាងនៅ

~

ក្នុងផ្ទះ មិនខ្វល់ពីទារកម្នាក់នេះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរសនោះមានការ ភ្ញា ក់ ផ្អើ ល ជាខ្លាំង ភ្លាមៗនៅពេលគាត់បានឃើញក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងវារយឺតៗនៅកណ្តាលផ្លូវតែម្នាក់ឯង ដូច្នេះគាត់បានឈប់ឡានដើម្បីមកជួយ។ សម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួន ដោយគ្មានឃើញនរណាម្នាក់ បុរសនេះបានប្រញាប់លើកទារកពរឡើង ហើយដើរសំដៅទៅត្រង់ផ្ទះតូចក្បែរផ្លូវដើម្បីសួរនាំ

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីទារកនេះ។ដោយមិននឹកស្មានដល់ គាត់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់រុំក្នុងភួយ ដែលកំពុងដេកលើបន្ទះឈើមួយនៅជិតជញ្ជាំង ហើយបានសួរថានេះគឺជាម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ ដែលទើបតែបានវារទៅកាន់ផ្លូវធំមែនទេ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាម្តាយរបស់ក្មេងនេះមានការ ត ក់ ស្លុ ត យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនាងឃើញបុរសចម្លែកនេះ កំពុងពរកូនរបស់នាង។

~

ប៉ុន្តែនាងកាន់តែ រ ន្ធ ត់ ខ្លាំ ង ជាងនេះទៅទៀត នៅពេលនាងដឹងថានាងទើបតែបានធ្វើឱ្យកូនប្រុសរបស់នាងវារចេញពីផ្ទះ ទៅកាន់ផ្លូវធំដោយ អ ចេ ត នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សំណាងល្អទារកជួបបុរសនេះ និងអ្នកដំណើរចិត្តល្អផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនរបស់នាង ម្តាយរូបនេះប្រាកដនឹង សោ ក ស្តា យអស់មួយជីវិតមិនខាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច្នេះការយល់ដឹងពីរបៀបថែរក្សាកុមារ គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស។ ដោយសារតែពួកគេគ្មានខ្វល់ មិនដឹងអំពីទង្វើរបស់ពួកគេឡើយ

~

ដូច្នេះមនុស្សធំត្រូវតែយកភ្នែកមើលពួកគេជានិច្ច តែហ៊ានខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់តែបន្តិច អាចកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពកុមារបាន៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔