ធ្វើសុីអារម្មណ៏ម៉ង!ធ្លាយរូបភាពស្លៀកខ្លីដេកលេីគ្រែពេលកំពុងព្យាបាលកូវីដ​ ល្បីពេញ Facebook…

~

ដូចដែលប្រិយមិត្តខ្លះបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែបែកធ្លាយនារីរូបស្រស់ស្អាតស្លៀកខោខ្លី រួចត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមហ៊្វេសបុកមានកាល្បីជាខ្លាំងព្រមផ្ទុះការរិះគន់ព្រាតផងដែលថាមិនមែននៅផ្ទះខ្លួនឯងទេ គឺនៅមន្ទីរពេ ទ្យកំ លុ ងពេល សម្រា កព្យា បា ល ជំ ងឺ កូ វី ដ-១ ៩។

~

~

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទន្ទឹមនិងនេះស្រាប់តែសាមីុខ្លួនបាននិយាយថារូបភាពនោះបានបែកធ្លាយឡើង ដោយរូបនាងពុំបានដឹងខ្លួនឡើយ ហើយវាពិតជា ប៉ះ ពា ល់ ដល់កិ ត្តិ យ ស នា ងយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះថាក្រោយពីរូបនោះបានបង្ហោះឡើងនាងត្រូវបានមហាជនរិះគន់មើលងាយមើល ថោ ក ទៅកាន់នាង

~

ចុងក្រោយរូបនាងផ្ទាល់កំពុងតែស្នើឱ្យប៉ូលិសវែកមុខជននោះមកទទួល ទោ ស ឱ្យបាន ព្រោះថាជននោះហ៊ានយករូបនាងទៅបង្ហោះដែល ប៉ះ ពា ល់ ដល់នាងយ៉ាងខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចគ្នានេះ ប៉ូលិស ក៏បានបន្ថែមការប្រុ ងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឱ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងទៀត ហើយខាងមន្ទីរពេទ្យក៏បានចែកដាច់ដោយឡែករវាងអ្ន ក ជំ ងឺ បុ រ ស និង ស្ត្រីឱ្យនៅផ្សេងពីគ្នាផងដែរ៕

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔