ពស់កាន់សិល្បិ៍២ក្បលធំៗប្រហែល៥ម៉ែត្រនៅក្នុងដំបូកល្បីថាជាពស់ដែលតាមថែរក្សាអ្នកភូមិពីគ្រោះចង្រៃហើយ

វត្តព្រៃធំ ដែលបច្ចុប្បន្នហៅថា វត្តសត្ថារាជាអង្គព្រៃធំ គឺជាទីរាមដែលមានប្រវត្តិដ៏ចំណាស់មួយ និងជាទីកន្លែងពោពេញដោយអបិយជំនឿដ៏សក្តិសិទ្ធ ស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប ប៉ុន្តែហាក់ពុំសូវមានពុទ្ធបរិស័ទទៅគោរពបូជាច្រើននោះឡើយ ដោយសារតែស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន និងមិនសូវសម្បូរផ្ទះអ្នកភូមិនៅជុំវិញនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត សត្ថារាជាអង្គព្រៃធំ បានមានថេរដិការថា ក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំនៃការប្រឹងប្រែងកសាងទីអារាម បែបធម្មយុត្តិកនិកាយមួយនេះឡើង មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ហើយដំបូងឡើយអ្នកស្រុកគិតថា ព្រះគ្រូ គឺជាអ្នកបួសក្លែងក្លាយថែមទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈម …

ខ្លាំងបាត់! ខឹងសុំលេខឆ្នោតព្រះម៉ែមិនត្រូវមកដុតអាស្រមផ្អើលពេញខេត្តធ្វើអោយអ្នកភូមិនាំគ្នាធ្វើបែបនេះ…

និយាយពីរឿងអបិយជំនឿ ប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនជឿលើរឿងអបិយជំនឿខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយ ជាពិសេសគឺការបន់ស្រន់សុំលេខសំណាង ឬលេខឆ្នោត ដោយរោងអ្នកតា ឬតាមដើមឈើធំ ដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំត្រូវបានក្លាយជាតំបន់ប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់ក្នុងបន់សុំលេខឆ្នោត និងសេចក្តីសុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅនេះ ស្រាប់តែមានករណីភ្លើងឆេះរោងអ្នកតា ដែលអ្នកស្រុកហៅថា ព្រះម៉ែឃុងតាគៀនថង ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តឈុនបុរី ប្រទេសថៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថា អាស្រមព្រះម៉ែឃុងតាគៀនថង គឺជាអាស្រមដ៏សក្តិសិទ្ធិមួយប្រចាំខេត្ត ដោយប្រជាពលរដ្ឋទីនេះតែងបន់សុំអ្វីៗ ហើយភាគច្រើនទទួលជោគជ័យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះ តែងឈប់ចូលបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខពីព្រះម៉ែ ជាពិសេសភាគច្រើនគឺសុំលេខផ្សងសំណាង។ពេលដែលឃើញហេតុការណ៍មានភ្លើងឆេះបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករន្ធត់​ចិត្តជាខ្លាំង …

ព្រឺ​​​ក្បា​​លខ្ញា​​​​​ក់​​!!! បុ​រ​​​ស​​ដែ​​ល​​​ដុ​​​​​​​​ត​​​​​​​ផ្ទះ​​​​​នឹ​​​​ង​​​​ស​​​​​​​​​.​​​​ម្លា​​​​​.​​​​ប់ប្រពន្ធកូន៥នាក់នោះដោយសារបារមីកងដៃរបស់យក្សក្ខិនី«នាងកង្រី»…

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៖ ជឿជាក់ថា បងប្អូននៅចាំករណី ដុតផ្ទះស​​​​​.​ម្លា​​​​.​​​​​ប់​​ប្រ​​​​ព​​​ន្ធ​​​កូ​​​​ន​​​ ចំនួន៥នាក់ ស្លា​​​​​​.​​​​​​ប់ក្នុងពេ​ល​តែ​មួ​​យ​​ ដែ​ល​​ឃា​​​.​​ត​​​​.​​​ក​​​.​​​​​រ​​​​​​ជា​​​​ឪ​ពុកនិងប្តីរបស់ ជ​ន​​រ​​​ង​​​គ្រោះ​​ទាំ​​ង​​​នេះ ដោ​​យ​​ធ្វើឲ្យផ្អើលមនុស្សម្នាលើបណ្តាញសង្គមជាខ្លាំង តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺ ក្រុមជំនាញ រកឃើញ វត្ថុបុរាណជា ទម្ងន់ ១គីឡូ៦ខាំ ក្នុងគំនរផ្ទះដែលឆេះហើយនោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមសម្តីរបស់ លោក សុខ ធួក ប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា …

លោកយាយពិកាភ្នែក Baba Venga បានបានទាយត្រូវរឿងមួយទៀតហើយដែលថាអឺរុបនឹងរ​​​​លា​​​យបន្តិចម្តងៗពោលកូវីដ១៩គឺផ្ទ​​​​​.​​​​​​ុះនៅអឺរុបខ្លាំង…

Baba Venga នាងត្រូវបានគេហៅថានីស្ត្រូម៉ាម៉ានៃតំបន់បាល់កង់ ឬហៅថាជាគ្រូហោរាទសទាយពិភពលោក។ នាងបានព្យាករណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រធំជាច្រើនដែលក្រោយមកបានបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺជាការពិតទាំងអស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយ Baba Venga កើតក្នុងឆ្នាំ ១៩១១ ហើយនាងបានពិកាភ្នែកនៅអាយុ ១២ ឆ្នាំ ហើយលោកយាយBaba Venga ក៏បានស្លា​​​​.​​​ប់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ប៉ុន្តែមុនពេលគាត់ស្លា​​​​.​​​ប់គាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការបែកបាក់នៃសហភាពសូវៀតការវាយប្រហារ ៩/១១ (២០០១) មរណភាពរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីដាយអាណានៃប្រទេសអង់គ្លេស (១៩៩៧) …

លោកយាយពិកាភ្នែក Baba Venga បានបានទាយត្រូវរឿងមួយទៀតហើយដែលថាអឺរុបនឹងរ​​​​លា​​​យបន្តិចម្តងៗពោលកូវីដ១៩គឺផ្ទ​​​​​.​​​​​​ុះនៅអឺរុបខ្លាំង…

Baba Venga នាងត្រូវបានគេហៅថានីស្ត្រូម៉ាម៉ានៃតំបន់បាល់កង់ ឬហៅថាជាគ្រូហោរាទសទាយពិភពលោក។ នាងបានព្យាករណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រធំជាច្រើនដែលក្រោយមកបានបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺជាការពិតទាំងអស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយ Baba Venga កើតក្នុងឆ្នាំ ១៩១១ ហើយនាងបានពិកាភ្នែកនៅអាយុ ១២ ឆ្នាំ ហើយលោកយាយBaba Venga ក៏បានស្លា​​​​.​​​ប់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦ ប៉ុន្តែមុនពេលគាត់ស្លា​​​​.​​​ប់គាត់បានធ្វើការព្យាករណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការបែកបាក់នៃសហភាពសូវៀតការវាយប្រហារ ៩/១១ (២០០១) មរណភាពរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីដាយអាណានៃប្រទេសអង់គ្លេស (១៩៩៧) …

លោកពូ ហួរ ឡាវីអុចធូបបួសសួងសូមអោយប្រពន្ធបានចូលផ្ធះព្រោះប្រពន្ធមកពន្យល់សុបិន្តថាគេមិនអោយចូលផ្ទះ

ភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ កូនស្រីរបស់លោក ហួរ ឡាវី គឺកញ្ញា វីឌី ណែត បានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ហើយ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្តាយសម្រាប់គ្រួសាររបស់កញ្ញា គឺគ្រួសារមួយនេះបានបាត់បង់ម្តាយ និងជាភរិយារបស់ លោក ហួរ ឡាវី ព្រោះតែជំងឺកូវីដ១៩នេះ។ ~ យោងតាមការរៀបរាប់របស់លោក ហួរ ឡាវី ជាមួយ ទស្សនាវដ្តី …

ខឹងសុំលេខឆ្នោតព្រះម៉ែមិនត្រូវមកដុតអាស្រមផ្អើលព្រោះជាកន្លែងសក្តិសិទ្ធប្រចាំខេត្ត…

និយាយពីរឿងអបិយជំនឿ ប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនជឿលើរឿងអបិយជំនឿខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយ ជាពិសេសគឺការបន់ស្រន់សុំលេខសំណាង ឬលេខឆ្នោត ដោយរោងអ្នកតា ឬតាមដើមឈើធំ ដែលមានអាយុកាលយូរឆ្នាំត្រូវបានក្លាយជាតំបន់ប្រជាប្រិយបំផុតសម្រាប់ក្នុងបន់សុំលេខឆ្នោត និងសេចក្តីសុខ។ ~ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅនេះ ស្រាប់តែមានករណីភ្លើងឆេះរោងអ្នកតា ដែលអ្នកស្រុកហៅថា ព្រះម៉ែឃុងតាគៀនថង ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តឈុនបុរី ប្រទេសថៃ។ ~ តាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថា អាស្រមព្រះម៉ែឃុងតាគៀនថង គឺជាអាស្រមដ៏សក្តិសិទ្ធិមួយប្រចាំខេត្ត ដោយប្រជាពលរដ្ឋទីនេះតែងបន់សុំអ្វីៗ ហើយភាគច្រើនទទួលជោគជ័យ។ ~ ~ …

របស់ល្អ!!បើផ្ទះរបស់អ្នកមានជីងចក់កន្ទុយពីររស់នៅពិតណាស់អ្នកជួបលាបធំហើយ កុំចាំយូឆាប់រកពួកវាទៅព្រោះ..

~ បងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងហើយថាតាម ផ្ទះ ប្រជាជន នៅ តំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺ សម្បូរ ណាស់ សត្វ ជីងចក់ ហើយ វា បានរស់នៅ ជាមួយ មនុស្ស ស្ទើរតែ ក្លាយទៅជា មិត្តភក្តិ ទៀតផង ។ ចាស់ៗមួយចំនួនថែមទាំងបង្កើនលើសពីមិត្តភាពទៅទៀតដោយផ្តល់ចំណីឱ្យវា ស៊ី ប្រៀប …

ពស់កាន់សិល្បិ៍២ក្បលធំៗប្រហែល៥ម៉ែត្រនៅក្នុងដំបូកល្បីថាជាពស់ដែលតាមថែរក្សាអ្នកភូមិពីគ្រោះចង្រៃហើយ

វត្តព្រៃធំ ដែលបច្ចុប្បន្នហៅថា វត្តសត្ថារាជាអង្គព្រៃធំ គឺជាទីរាមដែលមានប្រវត្តិដ៏ចំណាស់មួយ និងជាទីកន្លែងពោពេញដោយអបិយជំនឿដ៏សក្តិសិទ្ធ ស្ថិតនៅភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប ប៉ុន្តែហាក់ពុំសូវមានពុទ្ធបរិស័ទទៅគោរពបូជាច្រើននោះឡើយ ដោយសារតែស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន និងមិនសូវសម្បូរផ្ទះអ្នកភូមិនៅជុំវិញនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត សត្ថារាជាអង្គព្រៃធំ បានមានថេរដិការថា ក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំនៃការប្រឹងប្រែងកសាងទីអារាម បែបធម្មយុត្តិកនិកាយមួយនេះឡើង មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ហើយដំបូងឡើយអ្នកស្រុកគិតថា ព្រះគ្រូ គឺជាអ្នកបួសក្លែងក្លាយថែមទៀតផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈម …

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔