មិនធម្មតា! ស្រី្តម្នាក់ដែលគ្មាននណាយកភ្នែកមើល ឥឡូវបានស្អាតដូចបំណងដោយខំប្រឹងនឹងតស៊ូធ្វើបែបនេះចុងក្រោយ….

ភ្នំពេញ៖​ រឿងពិតពីគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ  Pov Meas បាននិយាយថា ៖ថ្ងៃ​នេះកាល​ពី​៣​ឆ្នាំ​មុន​ខ្ញុំ​ធាត់​ឡេីង​ដល់​88គីឡូ​ខ្ញុំ​ខ្មៅ​មុខ​សិទ្ធិ​តែ​មុន​និយាយ​រួម​អាក្រក់​គ្មាន​លេខ​ដាក់ ដឹង​ទេ​ថា​ពេល​នោះ​ជីវិត​ខ្ញុំ​រស់នៅ​ក្នុង​សភាព​បែប​ណា?​ ពេល​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ​ម្តង​ៗ​ក្រសែភ្នែក​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម្លឹង​មក​ខ្ញុំ​ដូច​ខ្ញុំ​និង​សត្វ​ចម្លែក​ចឹង​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ទ្រាំ​សេីច​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ក៏​សេីច​ចំអន់​ខ្ញុំ​នៅ​និង​មុខ​ខ្ញុំ​​ក៏មាន​​ សុំបី​តែ​មនុស្ស​ជិត​ស្និត​ក្បែរ​ខ្លួន​ពេល​ខ្លះ​ក៏​និយាយ​ឌឺដង​បែប​មេីល​ងាយ​ខ្ញុំ​​ដែល​ សម្តី​មេីល​ងាយ​អី​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ឮ​? ការ​ឈឺចាប់​បែប​ណា​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​? ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​រស់នៅ​បែប​ភ័យ​ខ្លាច​ក្រសែភ្នែក​និង​សម្តី​គេ​ ​ចាប់​ផ្ដើម​រស់​នៅ​លាក់​ខ្លួន​នៅ​តែ​បន្ទប់​ងងឹត​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ទៅ​ណា​ ចាប់​ផ្ដើម​ដេក​យំ​អន់​ចិត្ត​និង​ខ្លួន​ឯង​សឹង​រាល់​យប់​ ខ្ញុំ​ក៏​​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​សម្រក​ទម្ងន់​ណាស់​ដេីម្បី​ចង់​ស្អាត​តែ​ខ្ញុំ​បរាជ័យ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀតមិន​​ក្រោម​20ដង​ទេ​។ នៅ​ថ្ញៃ​មួយ​ជា​ពេល​ដែលខ្ញុំ​បរាជ័យ​លេីក​ទី​21ខ្ញុំ​យំ​ខ្លាំង​ណាស់​ខ្ញុំ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មិន​បោះបង់​ ខ្ញុំ​ជូន​ទឹក​ភ្នែក​ចេញ​ងេីប​ឈរ​ដេីរ​ទៅ​ឆ្លុះ​កញ្ចក់​មេីល​រូប​រាង​ដ៏​អាក្រក់​របស់​ខ្លួនឯង​ទាំង​ដែល​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ខ្លាច​កញ្ចក់​បំផុត​ ហេីយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថាចង់​រស់​នៅ​ក្នុង​រូប​រាង​អាក្រក់​មួយ​និង​ដល់​ពេល​ណា​ទៀត​? ទ្រាំ​រស់​នៅ​ក្នុង​សភាព​ដែរ​គ្មាន​តម្លៃ​ ដែរ​គេ​មេីល​ងាយ​និង​ឆ្អែត​ឆ្អន់​នៅ? ចម្លើយ​របស់​ខ្ញុំៗ​មិនចង់​​បន្ត​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ចំនុច​សូន្យ​មួយ​នេះ​ទៀត​ទេ​ ខ្ញុំ​និង​ដេីរ​ទៅ​រក​គោលដៅ​ស្រី​ស្អាត​ដែរ​ខ្ញុំតែង​តែ​ប្រាថ្នា​ នៅ​ថ្ងៃ​នោះខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​ការសម្រក​ម្តង​ទៀត​ជា​លេីក​ទី​22របស់​ខ្ញុំ​ ទេីប​ខ្ញុំជោគជ័យ​ …

ភ្ញាក់ផ្អើល! មនុស្សស្រីដែលគ្មាននណាយកភ្នែកមើលម្នាក់នេះ ឥឡូវបានស្អាតដូចបំណងដោយខំប្រឹងនឹងតស៊ូធ្វើបែបនេះរហូតមានគេញ៉ែព្រោងព្រាតព្រោះតែ…

ភ្នំពេញ៖​ រឿងពិតពីគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ  Pov Meas បាននិយាយថា ៖ថ្ងៃ​នេះកាល​ពី​៣​ឆ្នាំ​មុន​ខ្ញុំ​ធាត់​ឡេីង​ដល់​88គីឡូ​ខ្ញុំ​ខ្មៅ​មុខ​សិទ្ធិ​តែ​មុន​និយាយ​រួម​អាក្រក់​គ្មាន​លេខ​ដាក់ ដឹង​ទេ​ថា​ពេល​នោះ​ជីវិត​ខ្ញុំ​រស់នៅ​ក្នុង​សភាព​បែប​ណា?​ ពេល​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ​ម្តង​ៗ​ក្រសែភ្នែក​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម្លឹង​មក​ខ្ញុំ​ដូច​ខ្ញុំ​និង​សត្វ​ចម្លែក​ចឹង​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ទ្រាំ​សេីច​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ក៏​សេីច​ចំអន់​ខ្ញុំ​នៅ​និង​មុខ​ខ្ញុំ​​ក៏មាន​​ សុំបី​តែ​មនុស្ស​ជិត​ស្និត​ក្បែរ​ខ្លួន​ពេល​ខ្លះ​ក៏​និយាយ​ឌឺដង​បែប​មេីល​ងាយ​ខ្ញុំ​​ដែល​ សម្តី​មេីល​ងាយ​អី​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ឮ​? ការ​ឈឺចាប់​បែប​ណា​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​? ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​រស់នៅ​បែប​ភ័យ​ខ្លាច​ក្រសែភ្នែក​និង​សម្តី​គេ​ ​ចាប់​ផ្ដើម​រស់​នៅ​លាក់​ខ្លួន​នៅ​តែ​បន្ទប់​ងងឹត​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ទៅ​ណា​ ចាប់​ផ្ដើម​ដេក​យំ​អន់​ចិត្ត​និង​ខ្លួន​ឯង​សឹង​រាល់​យប់​ ខ្ញុំ​ក៏​​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​សម្រក​ទម្ងន់​ណាស់​ដេីម្បី​ចង់​ស្អាត​តែ​ខ្ញុំ​បរាជ័យ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀតមិន​​ក្រោម​20ដង​ទេ​។ នៅ​ថ្ញៃ​មួយ​ជា​ពេល​ដែលខ្ញុំ​បរាជ័យ​លេីក​ទី​21ខ្ញុំ​យំ​ខ្លាំង​ណាស់​ខ្ញុំ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មិន​បោះបង់​ ខ្ញុំ​ជូន​ទឹក​ភ្នែក​ចេញ​ងេីប​ឈរ​ដេីរ​ទៅ​ឆ្លុះ​កញ្ចក់​មេីល​រូប​រាង​ដ៏​អាក្រក់​របស់​ខ្លួនឯង​ទាំង​ដែល​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ខ្លាច​កញ្ចក់​បំផុត​ ហេីយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថាចង់​រស់​នៅ​ក្នុង​រូប​រាង​អាក្រក់​មួយ​និង​ដល់​ពេល​ណា​ទៀត​? ទ្រាំ​រស់​នៅ​ក្នុង​សភាព​ដែរ​គ្មាន​តម្លៃ​ ដែរ​គេ​មេីល​ងាយ​និង​ឆ្អែត​ឆ្អន់​នៅ? ចម្លើយ​របស់​ខ្ញុំៗ​មិនចង់​​បន្ត​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ចំនុច​សូន្យ​មួយ​នេះ​ទៀត​ទេ​ ខ្ញុំ​និង​ដេីរ​ទៅ​រក​គោលដៅ​ស្រី​ស្អាត​ដែរ​ខ្ញុំតែង​តែ​ប្រាថ្នា​ នៅ​ថ្ងៃ​នោះខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​ការសម្រក​ម្តង​ទៀត​ជា​លេីក​ទី​22របស់​ខ្ញុំ​ ទេីប​ខ្ញុំជោគជ័យ​ …

សូមប្រ យ ត្ន័!!ត្រូវតែដឹងបើហ៊ានរួ ម ភេ ទក្នុងដំណាក់កាល៥នេះ អាច ស្លា ប់​បាន…..

យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីដំណាក់កាលទាំង៥ដែលនារីមិនអាចរួ ម ភេ ទបាន ព្រោះអាច មា នគ្រោះ ថ្នា ក់ ខ្លាំងណាស់។ តើមានពេលណាខ្លះទៅ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាងក្រោមនេះ​​​ដំណាក់កាលទាំង៥ : ~ 1/ នៅដំណាក់កាលដែលអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬក្នុងចន្លោះពេលនៃការព្យាបាលជំងឺ អ្នកមិនគួររួ ម ភេ ទឡើយ ព្រោះមេរោគអាចចូលក្នុងរាងកាយអ្នកលឿនណាស់ ដោយសារតែសុខភាពអ្នកនៅខ្សោយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅជាមិនខានឡើយ។ …

ចែករំលែក! អត្ថបទសុខភាពសុខភាពល្អដោយមិនបាច់ចំណាយលុយ “កុំផឹកទឹកត្រជាក់ឱ្យសោះ”

វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនមួយក្រុមបានអះអាងថា​អាចជួយដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាដូចជា៖ ១-​ ឈឺមួយចំហៀងក្បាល ២-​ សម្ពាធឈាមខ្ពស់ ៣-​ សម្ពាធឈាមទាប ៤-​ ឈឺសន្លាក់ ៥-​ បេះដូងលោតម្ដងលឿនម្ដងយឺត ៦-​ ស្កន់ឬឆ្កួតជ្រូក ~ ៧-​ លេីសកូឡេស្តរ៉ូល ៨-​ ក្អក ៩-​ រសេះរសោះខ្លួនប្រាណ ១០-​ ហឺត ១១-​ ក្អកឃូសៗ ១២-​ …

អីយ៉ា !!!អ្នកដែលឈឺក្រពះមកសាកវិធីទឹកចេកនេះវិញទៅមើស…

យោងតាម Facebook បានអោយដឹងថាឈឺក្រពះនិងជាបើអ្នកសាកវិធីនេះ ខាងក្រោមជាកាប្រាប់ពីការឈឺក្រពះរបស់គាត់និងរបៀបព្យាបាល​ : ~   ខ្ញុំឈឺក្រពះជាង១០ឆ្នាំហើយ ពេលនេះដល់ថ្នាក់យ៉ាប់មែនទែនហើយ សូម្បីតែហូបនំបញ្ចុកក៏ចុក ហូបបាយកកក៏ឈឺរាក ហូបអីក៏ចុករាក វេទនាណាស់ព្រឹកឡើងក្អួតចង្អោររាល់ព្រឹក តែក្នុងពេលបីថ្ងៃនេះឃើញថាបានប្រសើរ៨០%ហើយ គេអោយហូបអោយបានមួយសប្ដាហ៍គឺជា១០០% ទឹកដើមចេក ពូកែគ្រាន់បើមែន បញ្ជាក់ខ្ញុំហូបថ្នាំពេទ្យ មិនជាសោះ ជាហើយឈឺវិញៗ ។ ~ ពេលនេះចង់ប្រាប់អោយបងប្អូនដែលឈឺដូចខ្ញុំបានជាដែរ សូមពិសារ ទឹកដើមចេក …

គួរដឹង!!! ក្នុង៥ដំណាក់កាល នេះថា គួរធ្វើពេល រួ. ម ភេ. ទ ដៃគូររបស់អ្នកនិងចូលចិត្ត……..

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីដំណាក់កាលទាំង ៥ ដែល នា រី មិនអាច រួ. ម ភេ. ទ បាន ព្រោះអាចមា ន គ្រោះ. ថ្នា ក់ ខ្លាំ ង ណាស់។ តើមានពេលណាខ្លះទៅ? ១.នៅដំណាក់កាលដែលអ្នក កំ ពុ ង …

ប្រសិន​ជា​អ្នកចេះ​​ប៉ុន្មាន​​ក្បាច់​នេះ!មនុស្សស្រីស្រលាញ់អ្នកដកចិត្តមិនរួចឡើយ……..

តើការខ្សោយចំណង់ផ្លូ​​​  វ ភេ ទរបស់អ្នកកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងស្នេហាមែនទេ? ការខ្សោយចំណង់ផ្លូ វ ភេ ទ​គឺជាបញ្ហាញឹកញាប់មួយដែលកើតឡើងលើបុរស និងស្រ្តីភាគច្រើនក្នុងពេលវេលាណាមួយក្នុងជីវិត។ បញ្ហាទំនាក់ទំនង ភាពនឿយហត់ ប្រហែលជាធ្វើឲ្យចំណង់ផ្លូវ ភេ ទចុះខ្សោយបាន។ ការខ្សោយចំណង់ផ្លូវ ភេ ទ​ក៏អាចជា​អាការៈមួយនៃជំងឺក្នុងខ្លួនណាមួយដែរ។ យ៉ាងណាមិញ តាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថា រឿងប្លែកៗមួយចំនួន​ក៏ជាប់​ទាក់ទងនឹងចំណង់ផ្លូវ ភេ ទដែរ។ តើអ្នកមានដឹងទេថា ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តក៏អាចបង្កើនចំណង់ផ្លូ វ …

ភ្ញាក់ផ្អើល! មនុស្សស្រីដែលគ្មាននណាយកភ្នែកមើលម្នាក់នេះ ឥឡូវបានស្អាតដូចបំណងដោយខំប្រឹងនឹងតស៊ូធ្វើបែបនេះរហូតមានគេញ៉ែព្រោងព្រាតព្រោះតែ…

ភ្នំពេញ៖​ រឿងពិតពីគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះ  Pov Meas បាននិយាយថា ៖ថ្ងៃ​នេះកាល​ពី​៣​ឆ្នាំ​មុន​ខ្ញុំ​ធាត់​ឡេីង​ដល់​88គីឡូ​ខ្ញុំ​ខ្មៅ​មុខ​សិទ្ធិ​តែ​មុន​និយាយ​រួម​អាក្រក់​គ្មាន​លេខ​ដាក់ ដឹង​ទេ​ថា​ពេល​នោះ​ជីវិត​ខ្ញុំ​រស់នៅ​ក្នុង​សភាព​បែប​ណា?​ ពេល​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ​ម្តង​ៗ​ក្រសែភ្នែក​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម្លឹង​មក​ខ្ញុំ​ដូច​ខ្ញុំ​និង​សត្វ​ចម្លែក​ចឹង​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ទ្រាំ​សេីច​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ក៏​សេីច​ចំអន់​ខ្ញុំ​នៅ​និង​មុខ​ខ្ញុំ​​ក៏មាន​​ សុំបី​តែ​មនុស្ស​ជិត​ស្និត​ក្បែរ​ខ្លួន​ពេល​ខ្លះ​ក៏​និយាយ​ឌឺដង​បែប​មេីល​ងាយ​ខ្ញុំ​​ដែល​ សម្តី​មេីល​ងាយ​អី​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ឮ​? ការ​ឈឺចាប់​បែប​ណា​ដែរ​ថា​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​? ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​រស់នៅ​បែប​ភ័យ​ខ្លាច​ក្រសែភ្នែក​និង​សម្តី​គេ​ ​ចាប់​ផ្ដើម​រស់​នៅ​លាក់​ខ្លួន​នៅ​តែ​បន្ទប់​ងងឹត​មិន​ហ៊ាន​ចេញ​ទៅ​ណា​ ចាប់​ផ្ដើម​ដេក​យំ​អន់​ចិត្ត​និង​ខ្លួន​ឯង​សឹង​រាល់​យប់​ ខ្ញុំ​ក៏​​ព្យាយាម​ក្នុង​ការ​សម្រក​ទម្ងន់​ណាស់​ដេីម្បី​ចង់​ស្អាត​តែ​ខ្ញុំ​បរាជ័យ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀតមិន​​ក្រោម​20ដង​ទេ​។ នៅ​ថ្ញៃ​មួយ​ជា​ពេល​ដែលខ្ញុំ​បរាជ័យ​លេីក​ទី​21ខ្ញុំ​យំ​ខ្លាំង​ណាស់​ខ្ញុំ​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ខ្លាំង​បំផុត​ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មិន​បោះបង់​ ខ្ញុំ​ជូន​ទឹក​ភ្នែក​ចេញ​ងេីប​ឈរ​ដេីរ​ទៅ​ឆ្លុះ​កញ្ចក់​មេីល​រូប​រាង​ដ៏​អាក្រក់​របស់​ខ្លួនឯង​ទាំង​ដែល​ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ខ្លាច​កញ្ចក់​បំផុត​ ហេីយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថាចង់​រស់​នៅ​ក្នុង​រូប​រាង​អាក្រក់​មួយ​និង​ដល់​ពេល​ណា​ទៀត​? ទ្រាំ​រស់​នៅ​ក្នុង​សភាព​ដែរ​គ្មាន​តម្លៃ​ ដែរ​គេ​មេីល​ងាយ​និង​ឆ្អែត​ឆ្អន់​នៅ? ចម្លើយ​របស់​ខ្ញុំៗ​មិនចង់​​បន្ត​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ចំនុច​សូន្យ​មួយ​នេះ​ទៀត​ទេ​ ខ្ញុំ​និង​ដេីរ​ទៅ​រក​គោលដៅ​ស្រី​ស្អាត​ដែរ​ខ្ញុំតែង​តែ​ប្រាថ្នា​ នៅ​ថ្ងៃ​នោះខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្ដើម​ការសម្រក​ម្តង​ទៀត​ជា​លេីក​ទី​22របស់​ខ្ញុំ​ ទេីប​ខ្ញុំជោគជ័យ​ …

គួរអានអត្តបទនេះ!!! អ្នកចូលចិត្តបា.រី​អេឡិចត្រូនិច

យល់ដឹងពីបញ្ហាអ្នកចូលចិត្តបានរី​អេឡិចត្រូនិច! ផ្នែកមួយនៃយុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ​ពួក​គេ​ពិតជាចូលចិត្តនិន្នាការនៃការ.ជ.ក់.បា.រី.អេឡិចត្រូនិក​ដោយសារតែក្លិន​ប្រេង​នៃបារីអេឡិចត្រូនិ​ក​មានភាព​ទាក់ទាញណាស់។ ក្មេងស្រីអាយុ១៩ឆ្នាំម្នាក់​ឈ្មោះក្លែរក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុង​ចំណោមពួកគេផងដែរនៅពេលដែលទម្លាប់.ជ.ក់.បា.រី​.អេឡិចត្រូនិក​ក្លាយជាសកម្មភាពដែលគេស្គាល់រាល់ថ្ងៃ។​ មុនពេលនោះក្លែរមាន​គ្រុនក្តៅ៤០អង្សាសេ​រយៈពេល៣សប្តាហ៍ជាប់ៗ​ គ្នាដោយមិនមានរោគ​សញ្ញាអ្វីផ្សេងឡើយគ្រួសាររបស់នាងសន្មតថានាងមានជំងឺផ្តាសាយបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំអស់រយៈពេលពីរ​បីសប្តាហ៍ជំងឺរបស់នាងមិនបានបាត់ឡើយ​ក្លែរបាន​សម្រេច​ចិត្តទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ។ គ្រូពេទ្យបានធ្វើការស្កេន CT និងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាក្មេងស្រីអាយុ​១៩ឆ្នាំនេះ​បានខូចសួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផ្លាញជាលិកា​និងរលាកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបំពង់ទងសួត។ សួតរបស់មនុស្សដែលមានសុខភាពល្អនៅលើការស្កេន CT នឹងមាន​ពណ៌ខ្មៅ​ រីឯ Claire សួតទាំងពីរនឹងមានពណ៌ស។ នាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយប្រើថ្នាំចាក់​ និងថ្នាំស្តេរ៉ូអ៊ីតក្លែរបានសម្រេចចិត្តចែករំលែក​ស្កេនសួតរបស់នាងដើម្បីជម្រុ​ញ​ឱ្យ​ក្មេងជំទង់​ឱ្យ​ឈប់ជក់បារី។ បារីអេឡិចត្រូនិ​កមានជាតិពុលជាច្រើនដូចជាសារធាតុគីមីរស​ជាតិ​លោហធាតុ​ និងជាតិនីកូទីន​ ដូច្នេះវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សជាច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថា​បារីអេឡិចត្រូនិក​មិនបង្ក.គ្រោះ.ថ្នា.ក់អ្វីទេ​ព្រោះនៅពេល.ជ.ក់.បា.រី.ពួកគេមិនបញ្ចេញផ្សែង​ឬផ្ទុកក្លិនមិនល្អដូច.បា.រី.ធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​កម្រិត.​គ្រោះ.ថ្នាក់.នៃផលិតផលនេះមិនតិចជាងបារីធម្មតាទេ។ តាមពិតយោងទៅតាមព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ​និងបង្ការ.ជំ.ងឺ.របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ២០២០ប្រទេសនេះបានកត់ត្រាអំពីជំងឺរលាកសួត​ប្រហែល២៦០០ករណី​និង៥៧នាក់បាន.ស្លា.ប់.ទាក់ទងនឹង.បា.រី.អេឡិចត្រូនិក។ អង្គភាពនេះក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិលើមនុស្សជាង១ម៉ឺននាក់ផងដែរ​ ហើយបានរកឃើញថា​បុគ្គលដែលប្រើប្រាស់.បា.រី.អេឡិចត្រូនិក​ហាក់ដូចជាមានការ គាំ ង បេះដូងលើសពីនេះទៀត​.ហា.និ.ភ័.យ.នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងក្រុមមនុស្សនេះក៏ខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនប្រើវា …

ស្រីៗ​ខ្លួន​ឯង​​ភាគ​ច្រើន​អត់​ដឹង ពីអាថ៌កំបាំង​កន្លែង​សម្ងាត់នោះទេ

កន្លង​មក​ ធ្លាប់មាន​ការជជែកពី ​អាថ៌កំបាំង​ទាំង​ប្រាំរបស់អាអូន​តូច​ប្រុសៗ ឲ្យ​គ្នា​យើង​ដឹង​អស់​ហើយ។ លើកនេះ យើងនឹងបង្ហាញ​ពី​អាថ៌កំបាំង​ទាំង​ ៥​ ​របស់​កន្លែង​សម្ងាត់​ស្រីៗ​វិញ​ម្តង ​ដើម្បី​ដំណេះ​ដឹង​សុខភាព​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​។ ទ្វារមាស គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​រាងកាយ ដែល​ស្រីៗ​គ្នា​យើង​គួរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំផុត។ អវយវៈ​នេះ អាច​យឺត​បាន​រហូត​ដល់​ទៅ ២០០% អំឡុង​ពេល​រួម​ភេទ។ ១- ហាត់​ប្រាណ​ល្អ​ចំពោះ​ទ្វារមាស ហាត់​ប្រាណ មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ចំពោះ​សុខភាពរាងកាយ ហើយ​នៅ​ពេល​សាច់​ដុំ​អាង​ត្រគាក​ធ្វើ​ចលនា​បាន​ល្អ គឺ​ជួយ​ឲ្យ​ទ្វារ​មាស​មាន​ភាព​រលាស់ និង​តឹង​ណែន​ល្អ​ផង​ដែរ។ ស្រីៗ​អាច​អនុវត្ត​វិធី​ហាត់​ប្រាណ​ ដូច​ជា …

error: ❌ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយនេះដោយគ្មានការអនុញាត⛔